Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

508050381.jpg

Varmestress

Varmestress kan undgås! I alle de nævnte scenarier nedenfor kan køling og befugtning etableres ved installering af et klimasystem fra Munters.

Fjerkræ

Tegn på varmestress er vejrtrækninger med åbent næb og siddende i hugstilling med spredte vinger. Fjerkræ tager ikke på i vægt eller mister vægt, og dødeligheden stiger. Størrelsen på æg reduceres, og kvaliteten af skallen degraderes. Endelig reduceres frugtbarheden.

Closeup broilers
Piglets at a finisher farm

Grise

Tegn på varmestress er entydig ubehag, der giver sig til udtryk ved at de lægger sig på siden med mest mulig gulvkontakt og i størst mulig afstand til andre grise, gispen, muskler dirrer, væsentlig lavere tilvækst og øget dødelighed. Søer vil have lavere mælkeproduktion med deraf afledt lavere tilvækst blandt pattegrise, lavere frugtbarhed og mindre kuldstørrelse.

Kvæg

Køer drikker den dobbelte mængde vand. De har også for vane at stå og savle. Køerne æder mindre og foretrækker at være i den koldeste ende af stalden. Når køerne viser tegn på, at de er ude af deres komfortzone og føler varmestress, skal landmanden eller kvægselskabet være stærkt interesseret i at forbedre ventilationssystemet for at modgå varmepåvirkningen. Varmestress har afgørende negativ indflydelse på produktionsresultaterne såsom reduceret mælkeproduktion, reduceret reproduktion (befrugtning, undfangelse og fostervedligeholdelse) såvel som øget risiko for infektioner.

Dairy cows at feeding time
Greenhouse with flowers

Drivhuse

Planter påvirkes også negativt af varme, og det kan også kaldes for en form for varmestress, som giver sig til udtryk ved hæmmet vækst, uudviklede frugter og visne blade. Høje temperaturer og manglende fugtighed presser planterne i drivhuset til overdreven transpiration og forårsager skader på afgrøder.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere