Corrosion

Korrosion

Korrosion, eller oxidering af metal, er stærkt påvirket af tilstedeværelsen af fugt i luften.

En høj relativ luftfugtighed medfører, at der dannes et tyndt lag vanddampmolekyler på metallets overflade, og dermed tilføres der en elektrolyt til korrosionsprocessen.

De fleste steder i verden har en gennemsnitlig relativ luftfugtighed på over 75% (i Danmark er årsgennemsnittet 83%). Ved hjælp af Munters udstyr kan den relative luftfugtighed sænkes til 40-50% uden problemer, hvilket stopper korrosionsprocessen. Dette vil reducere skader og vedligeholdelsesomkostninger drastisk.

Affugtningsteknikker til at forhindre korrosion bliver anvendt i mange brancher, f.eks. til beskyttelse af forsvarsudstyr, brokonstruktioner, elektronik- og halvlederproduktion, opbevaring af (reserve)dele i bilindustrienmetalindustrien og på vandværker. Beskyttelse mod korrosion er også meget vigtigt inden for udbedring af brand- og vandskader.

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.