Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Lidl Supermarkets_Hero.jpg

Affugtning – tophygiejne i hulrum v. -24°C fryselager

Supermarkedskæden Lidl stammer fra Tyskland, hvor firmaet blev grundlagt helt tilbage i 1930'erne. I 1970 åbnede det første Lidl supermarked, og i dag er der mere end 10.000 Lidl supermarkeder fordelt på mere end 20 lande.

I Danmark betjener 94 forretninger daglig danske handlende – og flere forretninger er på tegnebrættet.

Alle Lidl's danske supermarkeder har i dag egne Bake Off faciliteter. Alle designet efter samme koncept, og alle tilbyder mere end 30 forskellige friskbagte brødprodukter.

Bake Off faciliteten er placeret i selve supermarkedet og består af et -24°C fryserum og et mindre forberedelsesrum, hvor ovnene er placeret. I fryserummet opbevares de frosne produkter, der er klar til at blive lagt på bageplader og bagt i forberedelsesrummet.

Høj risiko for mugvækst

Da Lidl i Danmark introducerede Bake Off konceptet i deres supermarkeder, var det vel vidende, at hulrummet omkring fryserummet ville udgøre en risiko for kondensdannelser og deraf følgende mugvækst.

Selve fryserummet er nærmest som en terning, der er klodset op på ben og omgivet af et hulrum på alle 6 sider. Højden opadtil varierer afhængig af forholdene i de forskellige supermarkeder, men på de øvrige 5 sider er der et 10-20 cm bredt hulrum. Dette er et helt normalt fryserumsdesign, hvor hulrummet har til formål at forhindre, at kulden fra ydersiden af fryserummets betonvægge overfører kulde direkte til tilstødende lokaler, bygningskonstruktionen og fundamentet, hvor der ville være risiko for permafrostdannelser.

Da fryserummet er placeret inde i supermarkedet, vil den omgivende luft være ca. 40°C varmere end de -24°C i fryseren. Denne store temperaturforskel vil, som en naturlov, føre til kondensdannelser på de kolde overflader i hulrummene.

Lidl's egne tekniske afdeling samarbejdede med en entreprenør for at finde en effektiv måde at forhindre kondensdannelserne. Munters' sorptionsaffugtningsanlæg viste sig at være den helt rigtige løsning på problemet.

Forebyggelse af kondens

Lidl besluttede sig for et standardkoncept til alle Bake Off faciliteterne. En løsning baseret på en Munters ComDry-affugter.

Munters' ComDryM210X er en lille og meget moderne affugter, der passer helt perfekt ind i det snævre rum. Den kan vægmonteres og optager kun meget lidt plads i hulrummet. Affugteren placeres typisk i hulrummet oven over fryserummet og behøver kun en meget simpel kanaltilslutning, der sørger for at fordele den tørre og affugtede luft langs med fryserummets yderside.

ComDry-affugteren fungerer ved at behandle luften fra hulrummet ved at føre luften gennem en affugterrotor. Vandet fra luften absorberes på rotorens højhygroskopiske overflade. Rotoren drejer meget langsomt rundt, og den tørre luft sendes ud i hulrummet gennem kanalerne. Den absorberede fugt fjernes igen fra rotoren ved hjælp af en opvarmet luftstrøm (regenereringsluftstrøm), der blæser den varme og nu våde luft ud til det fri. Ved at sikre, at dugpunktet i hulrummet altid holdes lavere end den laveste overfladetemperatur på fryserummets yderside, er Lidl sikret, at der ikke kan opstå kondens. Ved denne lave luftfugtighed kan mug og skimmel hverken opstå eller vokse. Hermed undgår man hygiejnemæssige problemer men sikrer også, at bygningsstrukturerne holdes tørre og ikke udsættes for fugtrelaterede skader.

Affugteren er nem at montere, betjene og vedligeholde, og med en serviceaftale med Munters sikres det, at affugteren altid fungerer med højst mulige kapacitet og med lavest mulige energiforbrug.

Køle-/fryserum uden is og rim

Udover at have løsninger for at kontrollere klimaet uden om fryserummet har Munters også løsninger til brug inde i de kolde rum. De velkendte problemer med isopbygninger på gulve, lofter og produkter kan nemt undgås ved at tage fat om problemets rod: Fugten i luften. Ved at sænke luftfugtigheden i den varmere udendørsluft ved porten eller slusen reducerer man risikoen for is og rim i køle-/fryserummene. Munters affugtningsløsninger anvendes også i stor udstrækning til at forhindre de kritiske kondensdryp i brancher, hvor HACCP-regulativer skal overholdes.

High risk for mold growth

Lidl Denmark was aware that the void spaces around cold store would pose a risk for condensation and mold when they started introducing Bake Off in their shops.

Cold store is a structure built into concrete/brick housing with a void space around all six surfaces. The height on the upper void space differs, depending on the building in question, but the void space on the remaining five sides is 10-20 cm wide. This is a normal cold store design, which prevents the cold from the outer surface of cold store walls to directly transfer cold onto neighboring rooms, building structures, and foundations. The air around the cold store would be approximately 40°C warmer, compared to the -24°C inside, when placed within the supermarket. This leads to condensation on cold surfaces in the void space.

Lidl’s technical department worked with contractors to find a solution to fight condensation and Munters’ desiccant dehumidifiers were the perfect solution.

Condensation elimination

Lidl decided upon one standard concept for all their Bake Off installations that included a Munters desiccant dehumidifier.

Munters’ ComDryM210X was selected since this small unit is wall-mounted and fits perfectly into the void space, taking up very little space.

Placing the unit on top of the cold store requires simple ductwork that distributes dry air from the dehumidifier along the cold store outer walls.

The ComDry treats air from the void space by guiding it through the dehumidifier´s desiccant drying wheel.

Air moisture is absorbed by the extreme hygroscopic surface of the desiccant rotor, and the dried air is then sent back into the void space. Moisture absorbed by the rotor is removed with heated regeneration air stream. It keeps the dewpoint in the void space lower than the lowest temperature on the cold surface. Lidl could be assured that no condensation occurred. At this low humidity level, mold and fungus won´t appear and can´t grow. This prevents hygiene issues and the building structure will be kept dry and unaffected by possible humidity-related damage. The dehumidifier is easy to access and Munters offers regular maintenance. Lidl is assured that the dehumidifier will always operate at its best with the lowest possible energy consumption.

Ice-free cold store
In addition to controlling the cold store climate, Munters also has solutions for inside the cold store. Common problems such as ice build on cooling coils, walls, floors, and ceiling can be easily avoided by attacking the cause of the problem – humidity. Conditions are significantly improved by reducing warmer ambient air humidity at the airlock/entrance conditions in the cold store itself.

Munters dehumidification solutions work in chill stores where product surface condensation is avoided and HACCP compliance is maintained. Lowering food processing area humidity reduces mold propagation and speeds up clean down.

Read more about Munters’ award-winning IceDry™ solution: www.munters.com

Hurtige fakta

  • Effektiv forebyggelse af kondensdannelser i hulrum rundt om fryselager
  • Lav og konstant luftfugtighed beskytter imod mug og bakterievækst
  • Standard løsning – nem at installere
  • Minimum vedligeholdelse

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere