Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AirT-CaseStudy-Tyson.png

Affugtning – løser kondensproblemer hos Tyson

Munters affugtning fjerner kondensproblemer i loftområder og nedsætter energiforbruget med 35%.

Tyson Foods i Arkansas, USA, er en af verdens største forarbejdere og leverandører af kyllinge-, okse- og svinekødsprodukter. Firmaet producerer en lang række proteinbaserede og præfabrikerede produkter og er markedsleder i detailhandelen og blandt leverandører af fødevarer. Tyson leverer produkter og services til kunder over hele USA og i mere end 80 lande.

På Tyson's fabrik i Arkansas forarbejdes der hver dag 200.000 stk. fjerkræ. I udskæringsområdet anvendte produktionspersonalet en betydelig mængde timer til at fjerne kondens, der dannedes på lofter og de nedhængte rør og kanaler. Al kondens skulle fjernes efter hver nedvaskning før genoptagelse af produktionen. "Vi måtte hver dag hænge plastik op over vore køleaggregater. Forskellen i lufttemperaturen i dette område fik lofterne til at "svede"", siger Mika Hanson, Fabrikschef. Vi beskæftigede fast 2 ansatte per skift til at fjerne kondens omkring køleanlæggene.

I et forsøg på at fjerne kondensdannelserne blev der opsat ventilatorer til at øge luftcirkulationen i udskæringsområdet. Dette medfører dog ofte, at den tilførte, fugtige udendørsluft tilfører endnu mere fugtighed og skaber ubalance i luftcirkulationen, der kan resultere i endnu mere kondensdannelse. Den ændrede luftcirkulation medførte også kondens i andre dele af fabrikken. Munters blev kontaktet for at designe og levere et affugtningssystem, der kunne fjerne kondensproblemerne i loftområderne på fabrikken.

Opsætningen af ventilatorer havde ændret luftcirkulationsmønstret i produktionsområdet. Målinger af luftmængder og mønster blev gennemført for at fastlægge den aktuelle situation, og ændringer blev foretaget for at opnå den ønskede cirkulation. Overordnet skulle luften strømme fra området for videreforarbejdning gennem udtagningsområdet for at blive blæst ud fra pluknings/skoldningsområdet.

Efter at have udarbejdet test og rapport blev en Munters Condensation Control-affugter med en luftmængde på 37.378 m3/hr installleret. Anlægget var udstyret med Munters' patenterede energigenvindingssystem PowerPurge™, der sikrede en reduktion af energiforbruget på 35% i forhold til et traditionelt affugtningssystem.

Allerede få timer efter installationen af affugtningsanlægget begyndte kondensen at forsvinde. "Efter installationen af Munters udstyret har vi ikke længere haft brug for plastafdækningerne eller de 2 personer til aftørring. Efter rengøring behøver vi heller ikke længere manuelt at fjerne kondens af lofterne," siger Hr. Hanson. "Vi er derfor meget tilfredse med løsningen og resultaterne og vil bruge teknologien i fremtiden for at fjerne kondensproblemer andre steder."

At Tyson’s Nashville, Arkansas plant, 200,000 birds are processed per day. The production staff at the plant was spending a significant amount of time removing condensation that was forming on overhead pipes and ceilings in the proximity of the
bird chiller within the evisceration area. All condensation needed to be removed after sanitation and prior to the start of processing. “We were hanging plastic everyday over our chiller. The air temperature difference in this area was causing the ceiling to sweat,” says Mike Hanson, plant manager for the facility. “We employed two people per shift to mop condensation around the chiller area.”

In an attempt to eliminate condensation, fans were added to increase the airflow in the evisceration area. This often brings in air at higher humidity levels, adding moisture and creating airflow imbalances that can increase condensation formation. Condensation may also be found in other areas of the plant due to the changing airflow patterns. Munters was contacted to design and manufacture a condensation control system that would eliminate the overhead condensation in this area.

The addition of louvers and fans in various locations had changed the airflow patterns throughout the processing areas. An airflow test and balance was conducted to determine the existing airflow patterns and the corrective actions required to achieve proper airflows. In general, air should flow from further processing to evisceration and be exhausted from the pick scald area.

After analyzing the test and balance report, a 22,000 CFM system with ammonia cooling and desiccant dehumidification was selected. The system was equipped with PowerPurge®, Munters patented energy recovery system. Using PowerPurge resulted
in energy savings of approximately 35% over a conventional desiccant system.

Within hours of starting the Munters system, the condensation began to disappear. “Since installing the dehumidification equipment, we have not had to hang plastic or have the two people per shift to control the condensation. We are not having to dry the ceilings in the morning following sanitation,” says Hanson. “So far we are very pleased with the results and will use this technology in the future to help eliminate condensation.” Hanson is now looking at other areas within the Nashville plant where dry air can help with moisture related problems.

Hurtige fakta

  • Lever op til myndighedskrav
  • Reduceret brug for manuel rengøring
  • Færre uplanlagte produktionsstop
  • Nedsat bakterievækst
  • Øget produktionskapacitet
  • Nedsat behov for afrimning
  • Tyson_dk.pdf

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere