Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Rigsarkivet_Hero.jpg

Affugtning – optimal opbevaring af Danmarks nationalhistorie

Danmarks nye Rigsarkiv er indrettet med den nyeste teknologi for at sikre bedst mulige sikkerheds- og opbevaringsforhold for de værdifulde dokumenter.

Rigsarkivet er opført som 2 store 15,5 meter høje haller forbundet til DSB’s hovedbygning med en 7 meter høj mellembygning, hvor der på toppen er indrettet en grøn vandrehave. De to store højlagerbygninger er opført i kulbrændte teglsten med runestensrelieffer og indrettet med et meget højt sikringsniveau, herunder brandalarmer og overvågning. Hallerne er opdelt i fire separate højlagermagasiner, udstyret med 12,5 meter høje mobile reoler. I mellembygningen er indrettet specialmagasiner.

Rigsarkivet skal indeholde 3,5 milliarder arkivalier, der finder plads på de 370 hyldekilometer lange reolsystemer. Thanex har leveret reolsystemerne, der indeholder 270.000 plastikkassetter. Et avanceret stregkodestyret plukkesystem sikrer, at Rigsarkivet efter endt indflytning vil kunne lokalisere og fremhente ønskede dokumenter til publikum med en ganske kort ventetid.

For at sikre de historiske dokumenter er en meget nøjagtig kontrol af indeklimaet nødvendig. Kulturarvsstyrelsens retningsliner fra 2007 og den nye DS/ISO11799 standard om opbevaringsmiljø efterleves til fulde bl.a. takket være Munters’ sorptionsaffugtningsanlæg.

7 Munters affugtningssystemer er tilkoblet arkivets ventilationsanlæg og sikrer, at den relative luftfugtighed i de 70.000 m3 store arkiver året rundt holdes inden for 30-50% RH. (max. udsving over et døgn: 3%). Der arbejdes med fuld recirkulering af luften og et friskluftindtag på ca. 10% for at holde et overtryk.Temperaturen i arkiverne holdes konstant mellem 14-18°C (max. udsving på 1°C over et døgn).

Rigsarkivet er ét af mange eksempler på, hvor Munters affugtningsløsninger anvendes i sammenhænge, hvor man ikke kan risikere at gå på kompromis med sikkerheden. Munters’ lange erfaring med over 300.000 installationer verden over taler sit eget sprog.

Rigsarkivet blev det første OPP projekt i Danmark (Offentlig-PrivatPartnering), hvor Staten og private virksomheder i fællesskab har stået for byggeriet, og hvor Staten efter endt opførelse har tegnet kontrakt med et privat firma (her Kemp & Lauritzen A/S) om de næste 30 års drift, herunder affugtningsanlæggene.

Preserving irreplaceable documents

The State Archives store 3.5 billion documents placed in 270,000 plastic trays in shelf rack systems that would be 370 kilometers long if they were placed next to each other.

An advanced barcode-controlled picking system ensures that the State Archives will be able to instantly locate and retrieve requested documents.

In order to safeguard the irreplaceable documents, very precise and reliable indoor climate control is necessary. By controlling the relative humidity in all 70,000m3 with Munters desiccant dehumidifiers, the Archives fully comply with guidelines from the Heritage Agency of Denmark and the new DS/ISO11799 standard for storage environment.

Seven Munters dehumidification systems are connected to the archive’s ventilation system and ensure that the relative humidity in the archives is kept within 30-50% RH all year round. (Max. accepted variation over a day is 3%).

The system works with full recirculation and fresh air intake of approximately 10% to keep pressure. The temperature in the archives is kept constant between 14-18°C.

300,000+ installations
The Danish State Archives is one of many examples where Munters desiccant systems are used to create the optimal climate without compromise.

Munters’ vast experience with over 300,000 installations worldwide speaks for itself. The Danish State Archives was the first PPP project in Denmark
(Public Private Partnering), where government and private companies have jointly initiated the building and after construction the goverment has signed a contract with a private firm for the next 30 years covering operation and maintenance, including Munters dehumidifying system.

Hurtige fakta

  • Effektiv beskyttelse mod fugtrelaterede skader
  • Stabil luftfugtighed året rundt – uagtet de udendørs forhold
  • Lever op til Kulturarvsstyrelsens retningslinier for opbevaringsmiljø
  • Gennemprøvet teknik – mere end 300.000 anlæg leveret

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere