Send os dit spørgsmål

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Luk
M_Ravn.jpg

HP Elektronikmontage - 5%RH tørlager til opbevaring af følsomme elektronikkomponenter

Tørlager på 5%RH med Munters affugtning

Behov for større kapacitet

HP Elektronikmontage ApS tilbyder alle løsninger bl.a. alle former for SMD-montage (Surface Mount Device) til avancerede Box Build opgaver fra micro elektronik til store medicinske process skabe. Firmaet tager ansvar for optimal opbevaring og styring af ESD (Electro Static Discharge) og/eller fugtfølsomme komponenter samt komponenter med begrænset holdbarhed.
I forbindelse med produktion af PCB, arbejdes ofte med komponenter i MSL (Moisture Sensitivity Level) klasse 3-6, der kun tåler den omgivende lufts naturlige fugtighed i meget begrænset tid. Komponenterne må derfor vakuumpakkes eller opbevares i tørrerum for at kunne sikre funktionsdygtighed – også ved lang lagringstid, men også for at kunne opretholde IPC og J001 certificering, der er et vigtigt konkurrenceparameter.
Hos HP Elektronikmontage ApS er man udstyret med et konventionelt elektrisk tørskab, der bl.a. anvendes for at sikre at PCB forud for den fuldautomatiserede loddeproces ikke oppebærer for stor fugtighed. Udtørringen er nødvendig for at forhindre at printpladen i udvider sig unødigt , når fugtigheden i materialet udsættes for den 260°C høje loddetemperatur.
Daglig leder Michael Ravn fortæller, at virksomheden fik brug for mere tørrekapacitet, men ønskede en mere fleksibel løsning i forhold til endnu ét eller flere tørskabe.

Munters havde løsningen

Baseret på virksomhedens ønsker og krav, blev der udarbejdet en løsning, hvor en sorptionsaffugter type ML180 med specialdesignet rotorsystem nu sørger for at opretholde en konstant relativ luftfugtighed på 5% RH i et 12 m³ stort lokale = tørlager.
Affugteren, der har en nominel luftmængde på 180 m³/h er placeret i et tilstødende rum og blæser via en kanal den tørre luft ind i tørlageret med den følsomme elektronik.
Stor tilfredshed og overskuelighed
Det nyindrettede tørlager fungerer til Michael Ravns fulde tilfredshed:
”Vi har med Munters-tørlageret fået en meget større overskuelighed over produkterne, der også er blevet meget lettere at håndtere i forhold til i tørskabet - bl.a. er vakuumpakning af komponenterne nu overflødig. Investeringen var nogenlunde det samme som til ét nyt tørskab, men til gengæld er kapaciteten næsten 10 gange så stor. Fugtforholdene i tørlageret er helt stabile og fuldt kontrollerede.
Vore egne datalogninger viser, at efter en periode med service og rengøring i rummet med døråbning, falder den relative luftfugtighed fra omkring 30% RH til 5% RH i løbet af bare 20 minutter. Vi er meget imponerede !”.
Fremtidssikret løsning
Anlægget har tilstrækkelig kapacitet til også at kunne håndtere en evt. fremtidig udvidelse af tørlageret på op til 3-4 gange den nuværende størrelse.

Hurtige fakta

  • Fuldstændig kontrolleret og stabil luftfugtighed på 5% RH
  • Sikker opbevaring af MSL klasse 3-6 komponenter
  • Stor fleksibilitet og overskuelighed
  • Høj kapacitet i forhold til elektrisk tørskab
  • Enkel opbygning af tørlageret med lille sluse
  • HPElektronikmontage_tørlager.pdf

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.