Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_Goliatcontainer280x130.jpg

Affugtning - garanteret fugtsikret opbevaring af indbo

Ved at benytte Munters affugtning i firmaets opbevaringscontainere sikres de opbevarede genstande effektivt mod fugtrelaterede skader.

Flytteforretningen Goliat er en familievirksomhed, der har haft flytning i blodet siden tipoldefar i 1850 drev flytteforretning med hestevogne. Igennem årene har det udviklet sig til et moderne og nytænkende firma, der omfatter vognmandskørsel, flytning, opbevaring og eksternt lager.

Til brug for opbevaring af privat bohave, kontormøbler, dokumentarkiver etc. har Goliat for nylig investeret i et avanceret containersystem. Med dette system kan Goliat nu tilbyde opbevaring i fugtstyrede containere i flere størrelser.

Containerløsningen består foreløbig af 2 varianter:

• Containeropbevaring, hvor Goliat på kundens bopæl læsser indbo ind i containeren, der derefter placeres hos Goliat og tilsluttes affugtningsanlægget. Efter endt opbevaring bringes containeren tilbage til kunden.

• Lagerhotel-koncept, hvor kundens ejendele hos Goliat opbevares i aflåste containere, hvortil kunden har fri adgang. Containerne er indvendigt beklædt som møbelbusser og er udstyrede med både lys, affugtning og et el-varmepanel.

Fugtstyringen garanterer, at det opbevarede gods sikres imod fugtrelaterede skader som korrosion, mug, skimmel etc. Fugtfølsomme emner som metal, tekstiler, papir, træ og pulver tager skade af selv kortere tids opbevaring under forhold, hvor luftfugtigheden ikke er kontrolleret.

Dyr og unødvendig opvarmning
Opbevarings- og flyttefirmaer anvender ofte opvarmede facilitieter for at sikre gode opbevaringsforhold. Det er en dyr metode, og samtidig giver opvarmningen ingen garanti for en tilstrækkelig styring af luftfugttigheden. Luftfugtigheden på lageret/i containeren vil svinge med de udendørs svingninger henover året, og selv ved høje udendørstemperaturer kommer den relative luftfugtighed nemt op på et niveau, hvor der let opstår skader.

En relativ luftfugtighed på mellem 50-55% anses for at være optimalt for lageropbevaring, og da den gennemsnitlige udendørs luftfugtighed i Danmark er 83% RF, vil luftfugtigheden i en stor del af årets timer være betydeligt over det ønskede niveau.

Spar energi og skab et bedre opbevaringsklima
Den eneste effektive metode til at styre luftfugtigheden på er i disse tilfælde at installere affugtning. Med et affugtningsanlæg kan man kontrollere den relative luftfugtighed og sikre, at den på intet tidspunkt overstiger de 55% RF – fuldstændig uafhængigt af udsvingene udendørs.

Kontrolleres fugtigheden ved hjælp af affugtning, opnås yderligere den fordel, at man ikke behøver opvarmning. Langt de fleste opbevarede emner – bortset fra visse væsker – er fuldstændig ufølsomme over for temperatur, hvorfor opvarmningen helt kan undværes, og store energiudgifter kan spares.

Hos Goliat har man valgt at montere affugtning i alle containere efter samme princip, som forsvaret anvender til containeropbevaring.

Sorptionsaffugtning – effektivt ved alle temperaturforhold
Princippet omfatter en centralt placeret affugter i passende størrelse. Affugteren fungerer efter Munters’ sorptionsaffugtningsprincip, der blev opfundet tilbage i 1950’erne af svenske Carl Munters – netop efter et ønske fra det svenske forsvar om at kunne opbevare militære genstande under kontrollerede fugtforhold.

Sorptionsprincippet fungerer – i modsætning til det mere kendte kondensaffugtningsprincip – ved alle temperaturer. En sorptionsaffugter er ikke afhængig af en minimumstemperatur, som en kondensaffugter er, hvor kølefladen rimer til allerede ved temperaturer under 15°C, hvorved affugtningskapaciteten falder voldsomt.

Sorptionsaffugteren fungerer ved, at en rotor, imprægneret med et ekstremt fugtsugende medie, opsuger fugten fra luften. (Se ill.) Den nu affugtede luft føres ud til fordeling i containerne. Ved at blæse en mindre og opvarmet luftstrøm igennem en afgrænset del af rotoren fjernes den opsugede fugt igen fra rotoren, og denne varme og våde luft blæses ud til det fri. Denne proces foregår kontinuerligt og helt uden kølemidler, hvorfor processen også er effektiv selv i frostgrader.

Goliats affugtningskoncept
Fra den centralt placerede affugter fordeler et kanal- og slangesystem den affugtede luft til de opstillede containere. Et avanceret styresystem sørger for automatisk at tilpasse den nødvendige luftmængde alt efter, hvor mange containere der er tilkoblet på systemet, så affugteren aldrig er i drift mere end nødvendigt. Anlæggets elektroniske hygrostatstyring sørger for, at den relative luftfugtighed på intet tidspunkt overstiger de ønskede 55% RF. Dette vil fremover dokumenteres ved logninger udført af et uafhængigt rådgivende firma, som kan bekræfte, at Goliats containersystemer sikrer fugtfrie opbevaringsforhold.

René Andersen fra Goliat forklarer, at mange kunder er blevet overbeviste om det fantastiske ved affugtede lagre. En evt. usikkerhed om den manglende opvarmning afløses meget hurtigt med stor tilfredshed over de behagelige opbevaringsforhold. Her er ingen dårlig og fugtig lugt, mug, skimmel, møl, mus og rotter, og ikke bare private men også mange erhvervsdrivende anvender i dag containeropbevaringsløsningen. Det drejer sig bl.a. om virksomheder med et midlertidigt behov for ekstra lagerplads samt håndværkere og kunstnere, der for en periode skal have opmagasineret værktøj og færdige produkter. Med Munters sorptionsaffugtning koblet på containerne vil man hos Goliat fremover kunne opleve flere interessante opbevaringsløsninger, hvoraf det første allerede er på tegnebrædtet.

-

Hurtige fakta

  • Ingen risiko for fugtrelaterede skader på opmagasinerede genstande
  • Stabil og lav luftfugtighed året rundt
  • Ingen behov for opvarmning
  • Affugtningssystemet tilpasser automatisk luftmængden til antallet af containere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere