Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk
AT_case_coaterjemopharm.jpg

Tablettering og kompression

Følsomme produkter som pulvere og tabletter kan miste både kvalitet og holdbarhed, hvis de udsættes for høj luftfugtighed. De klumper sammen, angribes af mug eller smuldrer. Rør og maskiner stopper til og afbryder produktionen utilsigtet.

For at sikre optimal granulering i f.eks. tablettteringsprocesser, hvor helt specifikke materialestrukturer er påkrævede, er det helt afgørende, at fugtoptagelse og -afgivelse sker helt kontrolleret for at sikre et kontinuerligt produktionsflow uden afbrydelser.

Efter at have sikret fritflydende granulater vil fugtkontrol i selve tabletteringsudstyret forhindre forstyrrelser i tabletteringen. Ved at forsyne produktionsudstyret med tør luft fra Munters' affugtere sikres en helt ensartet og uafbrudt tablettering. Irregulære og misformede tabletter eller tilstoppede maskinanlæg forebygges. Produktionsstop undgås, hvorved rengøringsbehovet reduceres.

Ved at kontrollere produktionsklimaet med Munters luftbehandlingsløsninger sikres, at produktionen kan køre med samme kapacitet året rundt – uanset de udendørs udsving i temperatur og ikke mindst luftfugtighed. Den høje produktkvalitet bevares, og på samme tid øges produktkapaciteten, da utilsigtede produktionsstop kan undgås – hvilket sparer både kostbar tid og penge.

  • Forebygger fugtoptagelse i produkter – klumpning og klistring

  • Færre uplanlagte produktionsstop

  • Højere produktionskapacitet

  • Mindre produktspild, reduceret behov for rengøring

  • Forbedrede hygiejneforhold

  • Høj produktkvalitet bibeholdes

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.