Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Nem Alıcılar / Standart nem alıcılar

MX² 40

MX²

 • -20°C ile 40°C arasında verimli nem alma
 • Islak hava çıkışı sıcaklık sensörünü içeren oransal nem kontrolü
 • İletişim ve harici kontrol opsiyonları
 • Standart olarak filtre ve rotor duruş alarmları
 • Enerji tasarrufu opsiyonları
 • Harici belirticiler olarak servis ve çalışmayı belirten alarmlar

Seçenekler

 • Bypass
 • Çiy noktası sensörü
 • Enerji Verimliliği Tahliyesi
 • Enerji Geri Kazanım Tahliyesi
 • Dış kontroller
 • İzole edilmiş proses havası girişi
 • El Aynası
 • Ön reaktivasyon ısıtıcısı
 • Paslanmaz çelik kasetlemesi
 • Dokunmatik Ekran
 • Modbus, BACnet veya Lon ile İletişim
 • M5,G4 filtreleri ya da G4/F7 kombinasyonu

Ürün açıklamaları

MX² 40, verimlilik ve saglamlık vb. gibi Munters'in alıþılmıþ özellikleriyle bagıl nem kontrolü ve baglantı seçeneklerini bir araya getirmiþtir.

Düþük enerji tüketimi ve güvenirlik günümüzün prosesleri için önemlidir.‘’EU Ecodesigne’’ direktifine göre, modern kontrol sistemimiz, yüksek verimli fanlar ve frekans inverteleri ile güçlendirilirmiþ ve enerji verimliliginizi arttırmıþlardır. Enerji Geri Kazanım Atıþı (ERP) ve Enerji Verimliligi Atıþı (EEP) enerji kazanımı için standart opsiyon olarak sunulmaktadır.

MX² 40, nem alma prosesinin tam kontrolünün saglanması için çok sayıda alarm iþlevi ile donatılmıþtır. Çerçeve gövdesi ve dıþ paneller korozyona dayanıklı alüminyum çinko malzemeden imal edilmiþ ve RAL 7035 renginde kaplanmıþtır.

MX² 40 nem alma cihazı, çok sayıda standart iþlevi sagladıgından çok geniþ bir ihtiyaç aralıgını kapsar. Çok sayıda seçenek, mekanik ve elektrikli bileþenlerin basit þekilde eklenmesiyle proses öncesi ve sonrası þartlandırmaya izin verir.

MX² 40 elektrikli, buharlı ve gazlı olmak üzere 3 farklı re-aktivasyon seçenegiyle sunulur. Standart bir özellik olan servis göstergesi, bir koruyucu servis devre dıþı kaldıgında devreye girer. Montaj iþleminin kolaylaþtırılması için, proses fanı giriþi farklı çıkıþ konumlarına izin verecek þekilde tasarlanmıþtır.

Elektrikli cihaz EN 60204 (IEC204) standardına uygundur. MX² serisi nem alma cihazları hem uyumlaþtırılmıþ Avrupa standartlarını, hem de CE iþareti teknik þartnamelerini karþılar.

 • Teknik şartname
 • İndirilenler
Proses havası
Anma debisi 4000 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) 300 Pa
Fan gücü 3 kW
Reaktivasyon havası
Anma debisi 1260 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 300 Pa
Fan gücü 1.1 kW
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Maks. sülfür içeriği (ppm) HPS Rotor 30
ERP ile toplam güç, Elektrikli 40.6 kW
ERP ile buhar tüketimi, 5 Bar (g) 17.3 g
ERP ile buhar tüketimi, 3 Bar 16.9 g
Toplam güç Elektrikli 46.6 kW/h
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý 4.6 kW/h
380V 50 Hz Buharlý/Gazlý 10 A
380V 50 Hz Elektrikli 74 A
400V 3-50Hz Elektrikli 70 A
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý 9 A
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý 9 A
440V 3-60Hz Elektrikli 63 A
415V 3-50Hz Elektrikli 67 A
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý 8 A
Maks. buhar çalýþma basýncý 7 bar(g)
Buhar tüketimi, 3 bar 19.7 g/s
Buhar tüketimi, 5 bar 20.1 g/s
Gaz tüketimi 4.13 m3/h
enerji tüketimi 20℃, 60% 768 kWh/kg
Doðal gaz basýncý 18-49 mbar
Diğer Veriler
Motor sargı yalıtımı F
Çalýþma sýcaklýðý -20/+40 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) 33 IP
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) 54 IP
Filtre sýnýfý G4
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken 85 dB(A)
Boyutlar
LxWxH 1068x1091x1909 mm
Net ağırlığı 557 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 247x450 mm
Nemli hava 154x250 mm
Ürün dökümanı (780,73 kb)


Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz