Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Nem Alıcılar / Standart nem alıcılar

MCD155

MCD Series

 • -20°C ile 40°C arasında verimli nem alma
 • Islak hava çıkışı sıcaklık sensörünü içeren oransal nem kontrolü
 • İletişim ve harici kontrol opsiyonları
 • Standart olarak filtre ve rotor duruş alarmları
 • Enerji tasarrufu opsiyonları
 • Harici belirticiler olarak servis ve çalışmayı belirten alarmlar

Seçenekler

 • Enerji Geri Kazanım Tahliyesi
 • Dış kontroller
 • İzole edilmiş proses havası girişi
 • Dokunmatik Ekran
 • Modbus, BACnet veya Lon ile İletişim
 • M5,G4 filtreleri ya da G4/F7 kombinasyonu
 • Gaz, elektrik, sıcak su, buhar, ısı
 • Sensörler(RH, mutlak ve düşük çiy noktası)

Ürün açıklamaları

MCD 155, verimlilik ve saglamlık vb. gibi Munters'in alıþılmıþ özellikleriyle bagıl nem kontrolü ve baglantı seçeneklerini bir araya getirmiþtir.

Düþük enerji tüketimi ve güvenirlik günümüzün prosesleri için önemlidir.‘’EU Ecodesigne’’ direktifine göre, modern kontrol sistemimiz, yüksek verimli fanlar ve frekans inverteleri ile güçlendirilirmiþ ve enerji verimliliginizi arttırmıþlardır. Enerji Geri Kazanım Atıþı (ERP) enerji kazanımı için standart opsiyon olarak sunulmaktadır.

MCD 155, nem alma prosesinin tam kontrolünün saglanması için çok sayıda alarm iþlevi ile donatılmıþtır. Çerçeve gövdesi ve dıþ paneller korozyona dayanıklı alüminyum çinko malzemeden imal edilmiþ ve RAL 7035 renginde kaplanmıþtır.

MCD 155 nem alma cihazı, çok sayıda standart iþlevi sagladıgından çok geniþ bir ihtiyaç aralıgını kapsar. Çok sayıda seçenek, mekanik ve elektrikli bileþenlerin basit þekilde eklenmesiyle proses öncesi ve sonrası þartlandırmaya izin verir.

MCD 155 elektrikli, buharlı ve gazlı olmak üzere 3 farklı re-aktivasyon seçenegiyle sunulur. Standart bir özellik olan servis göstergesi, bir koruyucu servis devre dıþı kaldıgında devreye girer. Montaj iþleminin kolaylaþtırılması için, proses fanı giriþi farklı çıkıþ konumlarına izin verecek þekilde tasarlanmıþtır.

Elektrikli cihaz EN 60204 (IEC204) standardına uygundur. MCD serisi nem alma cihazları hem uyumlaþtırılmıþ Avrupa standartlarını, hem de CE iþareti teknik þartnamelerini karþılar.

 • Teknik şartname
 • İndirilenler
Proses havası
Anma debisi 15300 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) 250 Pa
Fan gücü 11 kW
Reaktivasyon havası
Nominal hava debisinde statik basınç 300 Pa
Anma debisi 3060 m3/h
Fan gücü 2.2 kW
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Maks. sülfür içeriği (ppm) HPS Rotor 30
ERP ile toplam güç, Elektrikli 103.9 kW
ERP ile buhar tüketimi, 5 Bar (g) 43.1 g
ERP ile buhar tüketimi, 3 Bar 42.2 g
Toplam güç Elektrikli 115.9 kW/h
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý 13.9 kW/h
380V 3-50 Hz Elektrikli 183 A
380V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý 28 A
400V 3-50Hz Elektrikli 174 A
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý 27 A
440V 3-60Hz Elektrikli 158 A
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý 26 A
415V 3-50Hz Elektrikli 168 A
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý 24 A
Maks. buhar çalýþma basýncý 7 bar(g)
Buhar tüketimi, 3 bar (g) 47.8 g/s
Buhar tüketimi, 5 bar (g) 48.9 g/s
Gaz tüketimi 10.04 m3/h
enerji tüketimi 20℃, 60% 1900 kWh/kg
Doðal gaz basýncý 18-30 mbar
Diğer Veriler
Motor sargı yalıtımı F
Çalýþma sýcaklýðý -20/+40 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) 33 IP
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) 54 IP
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken 95 dB(A)
Hava filtresi standardı G4
Boyutlar
LxWxH 2891x1590x2575 mm
Net ağırlığı 1062 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 337x630 mm
Nemli hava 231x450 mm

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz