Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Roses grown in a greenhouse with climate control

Morgan Roses, yüksek kalite gül üretimi

Morgan Roses isimli Güney Afrika şirketi 1996 yılındaWarmbaths şehrinin hemen dışında kurulmuştur. Şirket ilk başta bir hektarlık bir alanı kaplayan doğal havalandırmalı bir seraya sahipti. Şirket şu anda 4,5 hektarlık alanı kapsayacak şekilde büyümüştür ve yılda yaklaşık altı milyon gül üretmektedir. Morgan Roses yerel pazara satış yapmakta ve Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi uluslararası pazarlara ihracat yapmaktadır. 2001 yılında, Güney Afrika pazarında ortalama gül fiyatı 0,72 ZAR*) iken, ihraç edilen gül fiyatı 1,40 ZAR’dı. Şüphesiz ki, güllerinin büyük bir kısmını ihraç edebilmek, Morgan Roses şirketi için çok daha karlıdır. Ancak, bunun önündeki tek engel, ürünlerin ihraç edileceği pazarların talep ettiği yüksek kaliteli gülleri sürekli karşılayacak şekilde yetiştirebilmenin zorluğuydu. Önceden, güllerin sadece %40’ı bu standartları karşılayabilmekteydi.

Güller, sap uzunluklarına ve gonca boyutlarına göre sınıflandırılır. Genel olarak, pazar uzun saplı güller talep etmektedir. Doğu Avrupa’da, büyük goncalar (5 cm’den büyük) için de büyük bir talep vardır. Morgan Roses tarafından üretilen güllerin sap uzunlukları ortalama 50 ile 60 cm arasında olmakla birlikte asla 70 cm’den daha uzun değildi ve gonca boyları 3,5 ile 4,5 cm arasındaydı. Bu güller kaliteli olarak kabul edilse de, en yüksek kalite değildi. İhraç edilen güller sap uzunluklarına göre, cm başına ortalama 0,023 ZAR şeklinde fiyatlandırılır. Bundan dolayı, güllerin 10 cm daha uzun üretilmesi, gül başına 0,23 ZAR ek gelir anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, gonca boyu da daha büyük hale getirilebilirse, güller daha büyük bir pazar segmentine hitap edecektir.

Kontrollü iklim - başarının anahtarı

Şirketin temel sorunu, doğal olarak havalandırılan seralardaki iklimin güller için ideal koşullara yakın olmasını sağlamaktı. Güller için ideal sıcaklık 27 °C, bağıl nem oranı ise %60-70’tir.Warmbaths bölgesinin yaz aylarında maksimum ortalama sıcaklığı 34,7 °C iken, gün içi bağıl nemi %45’tir. Bu dış ortam koşulları, nüretimi artırmayı ve kaliteli güller elde etmeyi imkansız hale getirmektedir. Doğal yöntemlerle havalandırılan seralardaki iklim koşullarının da daha iyi olmaması, sorunu daha da zorlaştırmaktadır. Sıcaklık sık sık 34 °C derecenin üzerine çıkar ve seralardaki sisleme sistemi, güllerin nemlenmesini engellemeden bağıl nem seviyesini %50’nin üzerine çıkaramaz. Tüm bunlar güller için büyük sorun teşkil eder. Çünkü güllerin küçük saplı ve küçük goncalı olmasına neden olur. Ayrıca, yazın üretilen güller “boş goncalar” olarak adlandırılmaktaydı.

Serin çözüm

I Sorunu çözmek için, Morgan Roses 3200 metrekarelik yeni serasını tasarlamak amacıyla yardım istemek için Munters ile iletişim kurdu. Munters Seralarında güller için ideale yakın iklimi (27 °C, %60-70 bağıl nem) sağlamak için CELdek sisteminin kurulmasını önerdi. Bitkiler doğal yöntemlerle havalandırılan seralardan CELdek sistemine sahip yeni seralara taşındı. Sonuç tamamen şaşırtıcıydı. Ortalama 60-70 cm sapa sahip güllerin üretilebilmesinin yanı sıra, zaman zaman 80 cm sapa sahip güller de gözlenebilmekteydi. Gonca boyu ortalama beş cm artmıştı. Daha da etkileyicisi, yeni serada üretilen hemen hemen tüm güllerin ihracat kalitesinde olmasıydı. Çiftlik yöneticisi Bay Johan Stassen’e göre, avantajlar bunlarla kısıtlı değildi. Seranın CELdek sisteminin kullanılmasının getirdiği diğer avantajlar aşağıdakileri içeriyordu:
• Hastalıklar: Bağıl nemin yeterince yüksek seviyelerde tutulması ve bitki yataklarından su çekilmesinin engellenmesiyle, CELdek sistemi toz küf ve kırmızı örümcek güvesinin meydana çıkmasını engellemiştir. Yeni sera, hastalık taşıyan böcekleri uzak tutan, virüs ağıyla da donatılmıştır.
• Havalandırma ve CO2: Yeni seralardaki güller daha büyük yapraklıydı ve yapraklar fotosenteze yardımcı olacak şekilde çok daha koyu yeşil renkteydi. Bay Stassen bunu, yeni seradaki güllerin doğal yöntemlerle havalandırılan güllere göre daha fazla karbondioksit almasına bağlıyor. Tüm bunlar, CELdek sistemine sahip serada çok daha büyük kapsamlı bir hava alışverişin gerçekleşmesiyle meydana geliyor.
• Eklemden kesme: “Eklemden kesme” budama yöntemiyle, daha uzun sap elde edildiği, gül yetiştiricilerinin iyi bildiği bir gerçektir. Doğal yöntemlerle havalandırılan seralarda bu yöntem uygulandığında sadece, pazara sunulacak kalitede olmayan ince saplar elde edilir. Ancak, bu yöntem CELdek sistemiyle donatılmış bir serada başarıyla uygulanabilir.
güllere göre daha fazla karbondioksit almasına bağlıyor. Tüm bunlar, CELdek sistemine sahip serada çok daha büyük kapsamlı bir hava alışverişin gerçekleşmesiyle meydana geliyor.
• Eklemden kesme: “Eklemden kesme” budama yöntemiyle, daha uzun sap elde edildiği, gül yetiştiricilerinin iyi bildiği bir gerçektir. Doğal yöntemlerle havalandırılan seralarda bu yöntem uygulandığında sadece, pazara sunulacak kalitede olmayan ince saplar elde edilir. Ancak, bu yöntem CELdek sistemiyle donatılmış bir serada başarıyla uygulanabilir.

Hızlı greçekler

  • Sera içi sıcaklığı 7 °C azaltmak;
  • Gece nemi ve ıslaklığı azaltmak;
  • Eklemden kesme yöntemiyle bile yüksek kaliteli ve güzel görünümlü güller elde etmek;
  • Sera ortamının kontrol edilebilirliğini artırarak aşırı sıcaklık ve nem değerlerini sınırlamak;
  • Toz küfü ve kırmızı örümcek güvesi oluşumunu engellemek;
  • Güç tüketimini azaltmak;
  • Maksimum kazanç sağlamak

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.