Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Muhbir Politikası

Munters, iştirakleri ve ortak girişimler olabilecek en yüksek açıklık, dürüstlük ve güvenilirlik standartları için kendilerini adamıştır. Şirketin tutumları hakkında herhangi bir endişesi olan çalışanlarımız ve ticari ortaklarımızdan da bu endişelerini bize iletmelerini bekliyoruz.

Çalışanlar genellikle, Şirkette bir şeylerin yanlış gittiğini ilk keşfedenlerdir. Ancak, yine aynı çalışan, bu yanlışı bildirmenin Şirkete veya meslektaşlarına sadakatsizlik olacakmış gibi bir hissiyat ile bu endişeleri açıklamamayı tercih edebilir. Ayrıca bu konuda yapılabilecek tacizlere dair korku da mevcuttur. Bu durumlarda, duyulan endişelerin bildirilmesindense göz ardı etmek daha kolay olabilir.

Bu politikanın amacı, herhangi bir şekilde çalışanları mağdur etme veya cezai işleme tabi tutma riski olmaksızın herhangi bir hususun bildirilmesine dair çalışanların teşvik edilmesidir. Bu politika, çalışanın Munters dışında sorun için bir çözüm aranması veya bir sorunun göz ardı edilmesinden ziyade Şirkete ilişkin veya Şirket içerisinde oluşan hususlar hakkında çalışanların duydukları ciddi endişeleri ortaya dökebilmelerini sağlamaktır.

Bu Politika, Munters, iştiraklerimiz ve ortak girişimler için çalışmakta olan tüm çalışanlarımız ve ticari ortaklarımız için geçerlidir.

Bu Politika, Şirket veya şirketin herhangi bir çalışanı, danışmanı yüklenicisi veya tedarikçisi tarafından yapılan bir yanlışın bildirilmesi durumunda, Munters şirketinin bununla derhal ilgileneceğinin ve durumu detaylı bir şekilde araştırıp bunu düzelteceğiniz açık bir ifadesidir. Gelecekte böyle bir yanlışın tekrarlanmamasını sağlamak için ilave önlemleri de inceleyeceğiz. Herhangi bir yanlış konusunda müşterilerimiz bizi uyarması hususunda da teşvikte bulunuyoruz.

Tanımlar

Muhbirlik

Muhbirlik, yanlış diye de bilinen illegal ve / veya etik dışı uygulamalara ilişkin olarak yönetimin dikkatinin çekilmesidir.

Yanlış

• Yanlış, herhangi bir yasa dışı veya illegal tutumdur veya aşağıdakileri içerebilir:

• Sivil veya cezai bir kanun dışı eylem

• Şirket politikalarının herhangi birisine uyumsuzluk

• İlçe düzenlemeleri ve yerel kanunların kasıtlı olarak ihlali

• Meslek ahlakına aykırı olan davranışlar

• Şüpheli muhasebe işlemleri, dolandırıcılık veya denetim uygulamaları

• Herhangi bir kişi veya mülkiyete fiziksel olarak zarar veya hasar vermesi olası uygulamalar

• Şirkete dair kaçınılabilir ve önemli bir zarar veya maliyete neden olması muhtemel bir meselenin bildirilmesinde makul adımların atılmaması veya düzeltmelerin yapılmaması

• Herhangi bir yetkisiz eylem için yetki veya salahiyetin suiistimal edilmesi

• Hizmet verilmesi veya istihdam süresince yaş, ırk, cinsiyet, din, cinsel yönelim, medeni veya annelik durumu, politik görüş veya etnik geçmiş üzerine ayrımcılık yapmak gibi adil olmayan ayrımcılık

• Çıkar çelişkileri

Kapsamlı bir liste mevcut değil ancak yanlış olarak değerlendirilebilecek davranış türlerinin örnekleri mevcuttur.

Korunma

Bu politika altında bir endişesini belirten veya ifşa eden herhangi bir çalışan, aşağıdaki durumlara haizse korunacaktır.

• Bilgiyi iyi niyetle ifşa etmişs

• Gerçekten doğru olduğuna inanıyorsa

• kötü niyetli veya yanlış varsayımlarda bulunmuyorsa

• Herhangi bir kişisel veya maddi bir kazanç beklemiyorsa

Süreç

Bağlantı Kurulacak Kişi

Endişesi veya şikayeti olan herhangi bir kişi, ilgili servisin sağlandığı departmanda yetkili bir kişi, gözetmeni veya müdürü ile iletişime geçmelidir. Gözetmen veya müdür, yanlış yaptığından şüphelenilen kişi ve hususların ciddiyeti ve hassasiyetine dayanarak bu hususun üst yönetime taşınması gerekip gerekmediğine kadar verecektir.

Eğer bir şikayet müdürünüz, gözetmeniniz veya emir komuta zincirinde önünüzde bulunan başka bir kişiye ilişkinse, aşağıdaki şikayet yolu izlenecektir:

İcra Kurulu Başkanı Johan Ek, posta yoluyla şu kişilere ulaşabilir:

Munters AB
PK 1188
SE – 164 26 Kista
İsveç

İsimsiz bildirimler kabul edilecektir.

Yanıt

Munters, belirtilen herhangi bir endişe üzerine harekete geçecektir. Munters şirketinin ilk soruşturma başlatmış olmasından sonra sadece bu endişeyi değerlendirebileceğine dikkat edin ve büyük olasılıkla söz konusu husus usulüne uygun olarak incelendikten sonra bu gerçekleşecektir.

Uygun olan yerlerde, söz konusu olan hususlar:
• Yönetim, Yönetim Kurulu, iç denetim veya disiplin süreci ile incelenebilir
• Polis veya diğer kanunu icra eden kurumlara aktarılabilir
• Bağımsız denetçilere taşınabilir
• Bağımsız bir soruşturma konusu haline gelebilir

Buna dahil olan kişileri ve yanlış yaptığı iddia edilen şüphelileri korumak adına, soruşturmanın gerekli olup olmadığına karar vermek için öncelikli bir sorgu yapılacaktır, gerekli olduğu tespit edilirse, hangi formatın izleneceğine karar verilecektir. Eğer acil bir eylem gerekliyse, herhangi bir soruşturma başlamadan önce yapılacaktır.

Endişenin bildirilmesine müteakip on iş günü içerisinde, sorumlu müdür sizinle tekrar iletişime geçecektir:

• Endişenin alınmış olduğunun onaylanması
• Meselenin nasıl ele alınacağının anlatılması
• Nihai bir yanıt vermek için tahmini ne kadar süre gerektiği
• Öncelikli bir sorgunun yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi; ve
• Daha fazla araştırmanın yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi, eğer yapılmayacaksa bunun nedenleri

Bu hususları değerlendiren müdürler ve sizin aranızda gerçekleşecek iletişimin düzeyi, belirtilen hususun yapısı ve sağlanan bilgilerin açıklığına bağlı olacaktır.

Munters, bir endişe bildirmenin bir sonucu olarak karşılaşabileceğiniz herhangi bir zorluğu en aza indirmek için gerekli adımları atacaktır. Mesela, Cezai veya disiplin sürecinde bir kanıt vermeniz sizden istenirse, Şirket, prosedür hakkında sizin yasal danışmanlık almanızı sağlayacaktır.

Munters, endişesini dile getiren herhangi bir kişinin kendisine yapılan güvencelere ihtiyacı olduğunu kabul etmektedir. Yasal sınırlamalara tabi olarak, Şirket yukarıda açıklandığı şekilde herhangi bir soruşturmanın sonuçları hakkında bilgi verecektir.

Zaman Skalası

Söz konusu endişeler, olabildiğince çabuk bir şekilde araştırılacaktır. Herhangi bir meselenin dışarıdan bir danışman ile paylaşılması gerekebileceği ve bunun araştırma sürecini uzatması ile sonuçlanabileceğinin anlaşılması gereklidir. Şikayetin ciddiyeti ve karmaşıklığı, hususun soruşturulması için gereken zaman üzerine olumsuz bir etkisi olabilir. Şirket, şikayetin soruşturulması için beklenen zaman skalasını belirlemeye çalışacaktır.

Tekrar suçun, mağduriyetin veya tacizin engellenmesi

Şirket, ortada olan bir yanlışa ilişkin olarak ciddi ve kayda değer bir endişeye dair Şirketi bildiren herhangi bir kişiye karşı herhangi bir yaptırım veya arımcılık uygulanmaması için herhangi bir kişi tarafında yapılan denemeye tolerans göstermeyecektir. Böylesi bir mağduriyet, hızla ve ciddi disiplin sonuçlarına sahip olacak şekilde ele alınacaktır.

Gizlilik ve İsimsizlik

Munters, şikayet sahibinin gizlilik talep ettiği alınan herhangi bir muhbir şikayetin gizliliğine saygı gösterecektir. İsimsiz şikayetlerin takibi ve kişinin daha sonradan şikayet sahibi ismini açıklamaya hazır olup olmadığını doğrulamak zor olabilir.

Yanlış ve Kötü Niyetli Suçlamalar

Munters, yüksek dürüstlük ve bütünlük standartlarını karşılamak için çalışmaya devam etmektedir. Herhangi bir şikâyeti soruşturmak için yeterli araştırmak için yeterli kaynakların olmasını sağlayacağız.

Ancak, suçlamada bulunmayı tasarlayan herhangi bir kişinin bunları dürüst bir şekilde yapması oldukça önem taşımaktadır.

Şirket, işten çıkarılma dahil olmak üzere herhangi bir disiplin eylemi ile sonuçlanabilecek olan ciddi bir disiplin suçu olarak Şirketin herhangi bir çalışanı tarafından yanlış veya kötü niyetli olarak yapılmış suçlamaları da göz önünde bulunduracaktır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.