Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Dolandırıcılık Politikası

Munters dolandırıcılık politikası, Munters’ e karşı dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesinde kılavuzluk etmektedir. Soruşturmalar yürütme ve kontroller geliştirme sorumluluğu belirleyerek ve ana hatları sağlayarak tutarlı bir çalışan davranışını destekliyoruz. Şüphelenilen düzensizlik üzerine bir rapor, Kurula düzenli aralıklarla verilecektir.

Politika geçerliliği

Bu politika, Munters ile ticari ilişkini olan herhangi bir çalışan, aynı zamanda hissedar, danışman, yüklenici, bayi, harici acente ve diğer tarafların dahil olduğu herhangi bir düzensizlik için geçerlidir.

Herhangi bir dolandırıcılık soruşturması Kişinin pozisyonu, unvanı veya Munters ile ilişkisine bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.

Dolandırıcılık örnekleri

Bildirilmesi gereken endişeler aşağıdakiler yapan veya yapmaya teşebbüs eden personel dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Herhangi bir onursuz veya dolandırıcı eylemde bulunmak

• Herhangi bir belge veya hesaba dair sahtekarlık yapmak veya DEĞİŞİKLİK YAPMAK

• Fon, tedarik veya diğer varlıkların uygunsuz olarak dağıtılması

• Para veya mali işlemlerin bildirimi veya ele alınmasında uygunsuzluk

• Resmi bir pozisyondan kar elde etmek,

• Resmi faaliyetlerin veya bilgilerin fayda için ifşa edilmesi

• Resmi pozisyon veya görev açısından üçüncü şahıslardan herhangi bir değer beklemek veya kabul etmek

• Mülkiyetin, tesislerin veya hizmetleri çalınması veya uygunsuz kullanımı

Dolandırıcılık Politikası

Tüm yönetim grupları, dolandırıcılık ve diğer düzensizliklerin tespiti ve önlenmesinden sorumludur. Dolandırıcılık, başkalarına kendisinin kötü amaçlarına alet edilmesi amaçları için somut bir getçeğin kasıtlı olarak, yanlış bir şekilde beyan edilmesi veya gizlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Tüm çalışanlar, tespit edilen herhangi bir düzensizliğin bildirilmesinden sorumludur.

Dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesi her bir yönetim ekibi için devam eden bir faaliyettir ve Ticari değerlendirme ve yerel kurul toplantılarında izlenecek ve rapor edilecektir.

Yönetim takımının her üyesi kendi sorumluluk alanında olabilecek uygunsuzluk çeşitlerini tanımalı ve uygunsuzluğun herhangi bir şekilde belirtisine karşı dikkatli olmalıdır.

Herhangi bir dolandırıcılık veya düzensizlik şüphesinin bildirilmesi disiplin eylemine yol açabilir.

Tespit edilen veya şüphelenilen herhangi bir düzensizliğin, Kurulu ve Baş İcra Müdürünü bilgilendirecek olan Baş Mali Müdüre derhal bildirilecektir. Raporlar ayrıca doğrudan Yönetim kurulu başkanına veya baş icra müdürüne de gönderilebilir.
İsimsiz raporlar kabul edilecektir.

Düzensizlik derhal uygun yetkili makamlara bildirilecektir.

Tüm Munters çalışanlarının dahili ve harici soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapması gereklidir. Bunun yapılmaması durumunda derhal disiplin cezası uygulanacaktır.

Munters, dolandırıcılık aracılığı ile kaybolan herhangi bir fonu geri kazanmaya çalışmak ve tüm seviyelerde yasal yol dahil tüm gerekenleri her zaman yapacaktır. Dolandırıcı bir tutuma dahil olan herhangi bir çalışan –potansiyel olarak işten çıkarılma dahil olmak üzere – aynı zamanda yasal yollar ile birlikte derhal disiplin cezasına tabi tutulacaktır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.