Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Anti rüşvet

Munters’ın saygınlığı işi nasıl yürüttüğümüze dayanmaktadır. Tüm çalışanlar ve şirketimizin temsilcileri tüm yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere işlerimizi yürüttüğümüz her yerde uymalıdır. Eğer bir etik olmayan uygulama illegal fakat bir ülkede kabul edilebilirse Munters tarafından kabul edilebilir anlamına gelmez. Rüşvetle mücadele kanunlarına uymamak Munters için çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu önemli cezaları ve bireyler için hapis cezasını beraberinde getirir.

Dolayısıyla, Munters herhangi bir rüşvetle mücadele kanunu ihlal eden çalışanını cezalandıracaktır. Tüm çalışanlar ayrıca eğer işlerini etik olarak uygun bir şekilde yürütürlerse kariyerlerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini ve bunun daha düşük iş sonuçlarına neden olacağını bilmelidirler. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Eğer ülkenizde Munters’ in rüşvetle mücadele kanunlarına uyum sağlamadığını düşünüyorsanız, yöneticinizi haberdar etmeli ya da bizim Muhbir Politikamızı takip etmelisiniz.

Bu Kılavuzun Amacı

Bu kılavuzun amacı:

1. Uygun olmayan ödemeler ya da teşviklerin yapılmasına karşı Munters politikasını ayarlayın ve

2. Tüm Munters çalışanlarına dünya genelindeki rüşvetle mücadele kanunları gereğince rehberlik sağlayın.

Pek çok rüşvetle mücadele girişimleri ve kanunlar kamu görevlileriyle anlaşmaya odaklanır. Munters’ de tüm iş işlemlerinin eşit önemde olduğunu bilmekteyiz. Bazı durumlarda, çalışanlarımızın uygun olmayan işlemler için daha bile uyanık olması gerektiğini fark etmeliyiz.  Bazı durumlarda kamusal fonların emanet edildiği kamu görevlileriyle anlaşırken meydana gelir.

Politika

Tüm Munters personeli şirket işlerini yasal ve etik şekillerde yürütecektir. Munters yasadışı ödemeleri, rüşveti, bahşişi ya da diğer kuşkulu teşvik araçlarını kullanmamalıdır. Munters özellikle herhangi bir çalışanına ya da temsilcisine rüşveti yasaklamıştır. Bu politika şirketin tüm operasyonlarını, herhangi bir Munters alt bayisi, temsilciliği, distribütörü ya da diğer temsilcileri ve Munters’ in katılımcı olduğu herhangi bir bağlı iştiraki dahil olmak üzere onaylar.

Politikanın Uygulaması

Rüşvetle mücadele kanunların önemli elemanları bir alım kararını etkileyebilecek konumda bulunan bir kişinin bir ödeme, teklif ya da herhangi bir değerli şey beklentisini içerir. Ayrıca bu ödemenin tamamı ya da bir kısmı satın alım kararı veren kişilere geçeceğini bilirken iyilik etmektir.

Neyin “Değerli olan bir şeyi” temsil ettiği yönünde pek çok sınırlanma vardır. Nakit ya da bazı diğer parasal karşılıklara ek olarak herhangi bir doğrudan ya da dolaylı fayda sağlama yollarından biri de olabilir.

• Uluslar arası rüşvet kanunlarını ilhan eden durumlara örnekler şöyledir:

• Seyahat ayarlamaları

• Yemekler

• Bir müşterinin yönlendirmesiyle hayırseverlik yardımları

• Bir işi müşterinin ailesinden birine vermek

• Müşterinin aile üyelerinden birine bir burs bağlamak

• Spor müsabakalarına bilet

Lütfen yukarıdaki listenin potansiyel olarak uygunsuz yaklaşımların örneklerini içerdiğini ve rüşvetle mücadele yasaklamalarının kapsamını sınırlandırmanın bir yolu olmadığını unutmayınız.

Küresel bir şirket olarak, Munters çalışanları sıklıkla yabancı görevlilerle temasa geçerler. Çalışanlar kamusal sözleşmeler, lisans alımı ya da gümrük muayenesi, iş lisansları, güvenlik/çevresel izinler gibi diğer resmi onaylar için devlet memurlarıyla iletişime geçerler. Bu durumlarda uluslar arası rüşvetle mücadele kanunları izlenmelidir.

En çok uluslar arası rüşvetle mücadele kanunu bir bireyin uygun olmayan bir şekilde özellikle bir kamu görevlisine ödeme teklif etmesidir. Dolayısıyla, pek çok durumda uygunsuz teşvikin gerçekte hedeflenen kişiye aktarılıp aktarılmadığı önemli değildir. İlaveten, alıcı uygunsuz ödemeyi kabul etmeye ihtiyaç duymaz ya da kabul etme eğiliminde olsa bile iletişime geçer. Daha doğrusu bir kamu görevlisine uygunsuz ödeme isteği ya da uygunsuz ödeme beklentisinde bulunmak yasaklamıştır.

Amaç doğrudan alım faaliyeti olmayabilir, ayrıca herhangi bir faaliyeti yapmak ya da yapmamak hususunda teşvik etmek ve kanuni görevini ihlal etmesini istemek olabilir.

Ek olarak, rüşvetle mücadele kanunları tipik olarak hem doğrudan hem de dolaylı olarak kamu görevlilerine ödeme yapmayı yasaklamaktadır. Bu yüzden, Munters temsilcileri, distribütörleri ya da diğer iş ortakları tarafından biri ödemenin resmi görevliye geçmesine neden olan ya da kendisine yapılan danışmanlar, müşavirler gibi devlet görevlilerine yapılan uygunsuz ödemeler için yükümlü olabilir.

Benzer şekilde, hiçbir Munters çalışanı bir resmi görevliye uygunsuz şekilde ödemenin tamamı ya da bir kısmını geçirecek üçüncü şâhısa ödeme yapamaz, sözünü veremez ya da yetkilendiremez.

Yerel Kanunun Uygulaması

Munters daima İsveç kanunlarının yanında yerel kanunları da takip etmelidir. Eğer bir uyuşmazlık yaşanırsa daha katı olan kanun takip edilmelidir.

Onaylanmış iş giderleri

Rüşvetle mücadele kanunları tipik olarak gerçek ve makul olan iş harcamalarını barındıran ödemelere izin vermektedir.

Harcamalar doğrudan ürün ve servislerin tanıtımına ya da bir sözleşmenin müşteriyle yapılmasına aktarılmalıdır. Kanun ne yazık ki neyin izin verilen bir harcama ve neyin uygun olmayan bir teşvik olduğu hususunda nadiren açıktır. Bu durum böylece açık olarak bu tarz koşullarda harcanan paraya inanılmaz bir özen ve uygun yönetim onayı verilmesini de beraberinde getirir.

Tüm müşterilerin ister özelden ister kamusal alandan gelsin ödemeleri için ileriye dönük uygulanabilir bir savunma değildir, özgün bir harcamaya geldiğinde aynı şekilde değerlendirilir. Asıl soru her bir koşuldaki harcama gerekli olup olmadığı ve ödemenin makul olup olmadığıdır. Potansiyel bir müşteri için seyahat masrafları iyi bir örnektir. Bu sıklıkla uygunsuz bir teşvik olarak görülebilir, bu yüzden müşterilerin yatırım tedarik seçeneklerinde maliyetini kendileri karşılamaları gereken bir harcama olarak dikkate alınır.

Buna ek olarak dünyanın çeşitli bölgesinde yaşam standartlarında radikal farklılıklar mevcuttur. Bazen göreceli olarak mütevazi harcamalar bir bireye uygunsuz olarak yapılan bir teşvik olarak görülebilir. Dünyanın bazı kısımlarında bir müşteri uygulaması olarak görülebilen şeyler diğer bir kısmında hayatında bir defa ele geçen bir fırsat olarak görülebilir. Munters çalışanları bu farklı yaşam standartlarının farkında olmalıdırlar.

Hediyeler ve eğlence

Hediye verme ve almanın yanında eğlendirmek ve eğlendirilmek pek çok ülkede üçüncü şahıslarla görüşmeler yaparken ya da işlerini yürütürken kabul edilen uygulamalardır.

Bununla birlikte, hediye değerli ya da eğlence çok geniş olursa, iş kararını etkileyebilir ya da etkilediği düşünülebilir.

Ayrıca özel muamele beklentileri yaratabilir. Tüm verilen ya da alınan hediyeler ve eğlence makul bir değerde olmalı ve ilgili iş ilişkilerine uygun olmalıdır.

Eğer bir hediye ya da eğlencenin makul bir değerde olduğundan emin olamıyorsanız, bu masrafları yapmadan önce müdürünüzle tartışmalısınız.

Kolaylaştırma ödemeleri

Kolaylaştırma ödemeleri geleneksel olarak resmi belgelerin alınması ya da devlet kâğıtlarının işleme alınması gibi rutin devlet işlerinin performansını hızlandırmak ya da sabitlemek için yerel alanda bilinen ve çok kişi tarafından takip edilen ödemelerdir.

Munters yerel kanun kendilerine izin verdiğinde çalışanlarının kolaylaştırma ödemeleri yapmaları hususunda desteklemez. Bununla birlikte, şirketin defteri kebirinde mevcut olarak kaydettirmek yoluyla bazı koşullarda ödeme yapabilirler. Bir hızlandırma ödemesi yapmadan önce müdürünüzün iznini almalısınız. Hızlandırma ödemelerinin yasaklandığı ülkelerde Munters de ayrıca yasaklar.

Uluslar arası rüşvetle mücadele kanunların ihlali durumlarında cezalar

Rüşvetle mücadele kanunlarının ihlalindeki cezalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Munters için İsveç Kanunları yerel kanunlara ek olarak uygulanabilirdir. İsveç kanunları ağır ücretleri ve yönetimde ve hatta Yönetim Kurulu üyesi bile olsa bir birey için hapis cezalarını içerir.

Tehlike işaretleri

Munters çalışanlarının hangi ödemelerin şüpheli ya da rüşvet olabileceğini belirlemelerine yardım etmek için, bu kılavuz aşağıdaki “tehlike işaretlerini” çalışanların anlaşmalarında rüşvetle mücadele yasalarını ihlal durumunda olabileceği konularda uyarır.
• Alışılmadık ödeme işlemleri ya da finansal ayarlamaları yapmayın. Örneğin yabancı memurlarla ilgili uygunsuz ödemeler sıklıkla alışılmadık ödeme ayarlamaları eşliğinde yapılır. Çalışanlardan servislerin sağlandığı ülkede yer almayan banka hesaplarına ödeme yapmaları istenirse uyanıklıklarını arttırmaları gerekecektir.
• Yolsuzluk geçmişi olan bir ülkede iş yürütürken dikkatli olun. Bir ülkede yolsuzluk düzeyinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek için Munters Group Finans ile iletişime geçin.
• Önceden ödeme yapılmış olan farklı seviyelerdeki komisyon ödemelerini engelleyin.
• Masraflar ve muhasebe kayıtlarındaki şeffaflık eksikliği durumuna karşı dikkatli olun. İş ortaklarımız bağlı iştiraklerle masraf beyanlarını ve muhasebe kayıtlarını gönüllü olarak paylaşacaktır.
• Potansiyel bir müşterinin danışman kiralama önerilerine karşı dikkatli olun. Genel olarak, bir müşterinin, Munters’in bir üçüncü şahıs kiralaması ya da ödemesi yapması talebinde bulunduğunda dikkatli olun.
Çalışanlarımızı ticari bir doğrulama hususunda desteklemek için, tüm finansal işlemler zamana göre ve güncel bir biçimde kaydedilmelidir. Bir işlemle ilgili herhangi bir bilgi kaydedilmelidir. Kayıtlar kabul edilen muhasebe standartlarına uygun işlemleri yansıtacak ve bahşiş ve rüşvet gibi kayıt dışı işlemleri engelleyece3k şekilde tasarlanacaktır.

Dolayısıyla, şirket çalışanları tüm uygulanabilir standartları, prensipleri ve kanunları muhasebe ve finansal raporlama için takip etmelidir. Hiçbir çalışan bir gizli ya da kaydedilmemiş hesap bilgilerini şirket adına herhangi bir amaç için kuramaz. Munters Finansal Kılavuzu tüm durumlarda takip edilmelidir.

Temsilcilerin seçilmesi ve izlenmesi

Pek çok ülkede, Munters yerel bireylerle ya da firmalarla acente, distribütör ya da temsilci olarak (hepsi birden “temsilci” olarak anılacaktır) işlerini yürütmesi için anlaşır. Munters bilgisi dahilinde ya da dışında şirketin adına bir temsilcinin yaptığı rüşvet ödemelerinden sorumlu tutulabilir.

Munters ayrıca tüm temsilcilerin her zaman rüşvetle mücadele kanunlarına uygun hareket etmesini gerektirir. Temsilcilerin ilgili ekspertizleri ve nitelikleri üzerine odaklanan normal bir durum tespiti süreci vardır.

Buna ek olarak, tüm Munters çalışanları temsilciler üzerinden çalışırken rüşvetle mücadele kanunlarına uyumu sağlamlaştırmak için ilave adımlar atmalıdırlar.

İlk olarak şirket temsilcinin yeterliliği ve saygınlığına karar vermeli ve herhangi potansiyel müşterilerle temsilcinin iletişimde bulunduğu kişileri belirlemelidir. Bu ilişkiler sadece iş ilişkisi değil ayrıca aile ilişkilerini de içerir.

İkincisi, bir temsilciyi yurtdışında görevlendiren herhangi bir iş ünitesi temsilcinin elde ettiği gerekli özenle yapılan işleri detaylı bir dosyada tutmalıdır. Bu dosya aşağıdakileri belgelendirecektir
• Temsilcinin seçilme nedenleri
• Temsilcinin önceden herhangi bir rüşvetle mücadele yasasını ihlal durumuyla ilgili iş ünitesinin sorgulanması
• Yürütülen işe temsilcinin bütünleşmesiyle ilgili yapılan kontroller
Üçüncüsü, iş tarafından onaylanan temsilciler temsilcinin hala rüşvetle mücadele kanunlarına uyduğundan emin olmak için düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.

Eğer herhangi bir Munters iş birimi bir temsilcinin hizmetlerini faydalı kılarsa, detaylı bir yazılı sözleşme ayarlanmalıdır. Ayarlamanın ticari süresine ilaveten, sözleşme ayrıca geçmiş ve gelecek rüşvetle mücadele kanunlarına uyumuyla ilgili temsilciden uygun olarak alınmış garantiyi içerecektir. Temsilci aşağıdakileri göstermeli ya da garanti etmelidir:
• Hiçbir yabancı resmi görevli ile bağlı olmayacağını ya da kamusal makam için aday olmayacağını ve Munters’e teşkilat ilişkileri esnasında bu koşullardan herhangi biri değişirse tavsiyelerde bulunacaktır
• Gelecekte, Munters adına ya da Munters ile ilgili işleri yürütürken herhangi bir rüşvetle mücadele kanunu ihlal etmeyecektir
• Munters ahlak kuralları ve prensiplerini okuyup anlayarak uyum sağlayacağını ve Munters Rüşvetle Mücadele politikasının prosedürlerine uyacağı
• Seyahat ve eğlence masraflarını sadece Munters’in avantajına olduğu onaylanır ve detaylı kanıtlarla desteklenirse geri ödeyecektir
• Munters’in öncelikli izni olmaksızın sözleşme altındaki işlerin tahsisini ya da alt sözleşmesini yapmayacaktır
• Herhangi temsilcinin sunumlarının herhangi bir ihlalinden kaynaklanan zararlar açısından Munters’i tazmin edecektir
• Doğru defterler ve kayıtlar tutacağı ve Munters’in temsilci defterleri ve kayıtlarına makul bir şekilde ulaşacak ve düzenli bir biçimde bunları kontrol etme hakkına sahip olacaktır.

Son olarak, ilişkiler incelendiğinde, Munters çalışanları sunulan servislerin ya da ürünlerin gönderilmesi için ödenecek önerilen tazminatın mevcut koşullar altında makul olup olmadığını değerlendirecektir.

Yatırımlar ve Birleşmeler

Munters, Munters’ in aldığı bir şirketin geçmişteki rüşvetle mücadele ihlallerinden sorumlu tutulabilir. Munters bu yüzden alımın bir parçası olarak gerekli özeni göstermek suretiyle, alımı yapılacak şirketin iş faaliyetlerini rüşvetle mücadele kanunları ile ilgili olarak incelemelidir.


Bu çaba Munters’e sadece hedeflenen operasyonları ileriye dönük olarak rüşvetle mücadele kanununa uyum gereğince temsil etme değerini belirlemeyecek ayrıca hedefin geçmiş faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel görünümünü de belirleyecektir.

Bu gerekli özen ülke ve hedef şirketin işine uygun hale getirilecek ve anlaşma uygunluğu olarak aynı zamanda yürütülecek bu yüzden Munters anlaşma nihayete ermeden önce alınan herhangi bir bilgi üzerine tavır sergileyebilecektir.

Gerekli özenin verildiği süreç esnasında Munters’in tipik olarak elde ettiği bilgi türlerinin takibi için özel dikkat gösterilecektir:
• Şirketin kullandığı temsilci ve danışmanların türleri ve kimlikleri ve tazminat ayarlamaları
• Şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler
• Şirketin işlerinde devlet yetkililerinin yer alması (sahip, direktör ya da çalışan olarak):
• Şirketin dahili kontrol koşulları ve defter ve kayıtları: ve
• Şirketin asla rüşvetle mücadele kanununun sanığı olmamalıdır.

Munters kurumsal şikâyet prosedürü

Eğer bir olayı raporlamak isterseniz, ilk adım müdürünüzle iletişim kurmak ve olayı onunla tartışmaktır.

Eğer çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün değilse, herhangi bir çalışan Munters Muhbir Politikasındaki tavsiyeleri takip edecektir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.