Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close
thinkstock - stack rain.jpg

Çatıda biriken yağmur sularının giderilmesi (sarmal yapı)

Kömürle çalışan bazı enerji tesisleri, “Alçıtaşı Yağmuru” olarak bilinen durum nedeniyle bir takım sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Söz konusu sorunun altında yatan temel neden, gaz temizleyicisinden çıkan ıslak egzoz gazının çatıya ulaşmadan önce yeniden ısıtılmayacağı anlamına gelen ıslak Baca Gazı Desülfirzasyon prosesinin tasarımıdır. Buğu gidericisi doğru bir biçimde işlev göstermektedir; ancak ıslak gaz, buğu giderici aşamasının ardındaki soğuk çatı cephesinde yoğunlaşacaktır. Bu durumda yoğuşuk damlalar birbirinden ayrıştırılmayacak ve gaz buharı ile birlikte dışarı atılarak ortamı kirletecektir.

Sarmal damla tutucu sarmal yapıdaki bir drenaj oluğundan, film tabakadan ve drenaj sisteminden oluşmaktadır. Sarmal drenaj oluğu sayesinde akış sorunsuz bir biçimde rotasyona ayarlanır ve damlacıklar duvarda birbirinden ayrıştırılarak Sarmal aygıt ve film tabakası yardımıyla tahliye edilmektedir.  300 µm’ dan küçük damlacıklar, gaz bulutu ile birlikte ortadan kayboldukları ya da buharlaştıkları için yere düşmemektedir. Bu nedenle Sarmal Buğu Gidericisi 300 µm’dan büyük damlacıkları birbirinden ayırabilmekte ve daha az basınç kaybı avantajı sunmaktadır.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz