Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close
AT_Case_1c.jpg

Toz Taşıma Sistemi

Higroskopik maddeler ve tozlar, nemi emdiğinde, yapışkan bir hale gelmekte ve taşıma hattı içinde birikmektedir. Oluşan akım problemleri süreci yavaşlatmak ile birlikte, sıhhi temizlik kaygıları yaratmakta ve sonuç olarak maliyetli bir gecikme süresine neden olmaktadır.

Bir Munters kurutucu nem alma sistemi kullanan bir havanın ön kurutma işlemi ürünlerin kuru bir ortamda taşınmasını sağlar. Sonuç olarak planlanmamış üretim duruşları ile hızlı ve sürekli sorunsuz taşıma gerçekleşmiş olur.

Pek çok yüksek hacimli üretim şirketleri kamyon veya demiryolu vasıtasıyla maddelerini teslim almaktadır. Pnömatik taşımalarında kullanılan hava ön kurutması ürünlerin kuru bir şekilde silo içine taşınmasını sağlamaktadır.

Ayrıca taşıma için kullanılan aynı nemi giderilmiş hava silo veya hazne içine taşınabilir ve içindeki maddelerin katılaşmasına neden olmayacaktır.

• Kuru, serbest halde akan ürünler
• Yüksek ürün kalitesi bozulmadan kalır.
• Silolarda geliştirilmiş hijyen
• Daha düzgün ve daha hızlı ulaşım
• Azalan temizlik ihtiyacı, daha az atık ve daha az ve kısa süreli iş durdurmaları analmaına gelmektedir.
• Hijyenik depolama ve taşıma

Munters kuru hava sistemi, gerekli olan doğru nem koşullarının sağlanması ve kontrol edilmesine yönelik en basit ve en kesin yöntemdir.

Downloads

Dosya türü
Dosya
Boyut

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz