Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close
82659764.jpg

Fabrika Soğutma İşlemleri

Doğrudan evaporatif soğutma seçeneği, endüstriyel çalışma alanlarının soğutulması için oldukça yaratıcı bir uygulama olup, daha yüksek verimlilik ve personel motivasyonu için çalışma ortamındaki sıcaklığı optimum konfor sağlanacak düzeye getirmektedir.

Sınırlı düzeydeki hava sirkülasyonu, sıcak makine aksamları ve ısı tutucu binalar fabrika çalışanları için genellikle boğucu ve konforsuz koşullara zemin hazırlamaktadır.


Doğrudan evaporatif soğutucular, geleneksel klimalı havalandırma işleminin yalnızca %10-20’si oranında bir işletim maliyeti ile temiz soğuk havanın sürekli dolaşımda olmasını sağlayarak bu noktada etkili bir çözüm sunmaktadır.

Fabrika soğutma Faydaları :

• Konforlu bir çalışma ortamı oluşturmakla birlikte personellerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır.
• Sıcaklığa karşı hassas olan ürün ve süreçlerin zarar görmesini engellemektedir.
• Daha düşük CO2 emisyonları ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgemektedir.

Textile Factory.jpg

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz