Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Solutions - Mist Elimination1.jpg

EVAPORASYON

Ürünlerin evaporasyon yoluyla termal olarak birbirinden ayrılması proses endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ekstraksiyon işleminin amacı uygulamadan uygulamaya farklılık göstermekle birlikte nihai amaç aynıdır – daha az enerji ve ham madde sarfiyatı ile daha fazla ürün elde etmek.

Söz konusu endüstriyel buharlaştırma prosesleri genellikle çok aşamalı olup, çözücünün aşamalı olarak buharlaştırılmasını gerektirir. Bu süre zarfında da ürün fazı daha akışkan ve konsantre bir hal almaktadır.  Bu durumda taşıma sırasında aşağı akım ekipmanlarının uğrayacağı hasar riski artmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak proseste kayba uğrayan her bir damla ham madde ve enerji zararını temsil etmektedir. Etkili buğu gidericileri, hem buharlaştırma aygıtının altındaki proses ekipmanını korumak hem de ürün kaybını azalmak suretiyle buharlaştırma işlemlerinde kritik bir rol oynamaktadır.

Kağıt Hamuru ve Kağıt

Kağıt hamurunun elde edilmesine yönelik işlemlerde üretilen siyah renkli çözelti yüksek konsantrasyonlarda kimyasal maddeler ile katı ahşap lifleri içermektedir. Yüksek hız değerlerine karşı dayanıklı olan etkili buğu giderme işleminden sonra gerçekleştirilecek çok aşamalı bir buharlaştırma süreci, proses kimyasallarının geri kazanımına ek olarak %70’e kadar kuru malzeme elde edilmesine olanak tanımaktadır. 

Şeker üretimi

Şeker rafinesi işlemi, şeker pancarı ya da şeker kamışı ile gerçekleştirilmesine bakılmaksızın akışkanlık sorununu ön plana çıkarmaktadır. Ürünün buharlaştırma işleminde konsantre olması, ürünün tıkanma yaşanmaksızın elde edilmesi ve geri dönüştürülmesi için etkili bir buğu gidericisi tasarımını gerekli kılmaktadır.

Tuz giderme işlemi

Tuz giderme prosesleri genellikle yüksek akışkanlık ve yüksek hacimde işlem gerektirmektedir. Bu durum da buhar gidericilerinin yüksek akışkan hızlarında etkili bir biçimde çalışabilmesini ve tuz kondensatının aşırı aşındırıcı özelliklerine karşı dayanıklı olmasını gerektirmektedir. 

Damıtma işlemi

Değerli bir ürünün kestirilebilir ve verimli bir biçimde geri kazanımı damıtma endüstrilerinde büyük bir önem arz etmektedir. Öte yandan geniş buhar giderici profili malzemesi seçenekleri, üründe herhangi bir reaksiyon yaşanmayacağının garantisidir.

Tasarlanan buhar gidericilerinin sağladığı genel avantajlar aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Yüksek hız değerlerinde üstün verimlilik
  • Korozyona karşı yüksek direnç
  • Öngörülebilir performans
  • Etkili ve kestirilebilir ürün kazanımı  
  • Esnek kurulum – her türlü kaba uyum sağlayacaktır
  • Malzeme seçimi
  • Bakım kolaylığı

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.