Ställ en fråga!

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.

Stäng
Greenhouse with flowers

Hämmad tillväxt i växthus

Man kan inte påverka utomhusklimatet, men genom att kontrollera klimatet i ett begränsat utrymme kan man skapa och upprätthålla optimala förhållanden för tillväxt. Dessa förhållanden ligger typiskt inom 20-25 °C och max 80 % luftfuktighet. Detta gäller även i tropiska och subtropiska områden.

Det är ingen hemlighet att för hög temperatur i ett växthus kan leda till många problem, som hämmad tillväxt, brända löv, skadad frukt och till och med fullständigt misslyckad skörd.  Inkorrekt luftfuktighet är ytterligare en bidragande faktor till problem med grödorna. Om luftfuktigheten är för låg, blir resultatet för hög utdunstning och skador på grödorna. Om den är för hög blir grödorna mottagliga för svamp- och mögelangrepp.

Tomatoes in greenhouse
Greenhouse plants

De goda nyheterna är att allt ovanstående kan förebyggas: installation av luftvärmare och cirkulationsfläktar motverkar kalla stråk och skiktning av växthusluften, samt reducerar risken för kondens och angrepp av botrytis inducerat av väta; extra utluftfläktar ger ytterligare ventilation som förebygger extrema temperaturer och säkerställer adekvat CO2-koncentration; höga luftfuktighetsnivåer kan förebyggas med en kombination av cirkulationsfläktar, extraktionsfläktar och luftvärmare.

Munters kan hjälpa dig reducera växthussjukdomar och lösa produktivitetsproblem med våra klimatkontrollanläggningar, och säkerställa det perfekta klimatet genom alla steg i växthusproduktionen.

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.