Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
101850690.jpg

Mögel och bakterier

Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

 

Också små förändringar i relativ luftfuktighet kan frambringa mögel. Ökade nivåer av mögelbildning beror även ofta på andra fuktrelaterade problem såsom kondensering eller isbildning.

Det finns många olika typer av mögel och de växer vid olika fuktighetsnivåer, men så fort förhållandena når en relativ luftfuktighet på 70 % sker en snabb tillväxtökning. 

Mögel och svamp finns närvarande i så gott som alla material.  De kan överleva utan fukt, förbli vilande i årtionden, till och med århundraden.  Munters avfuktare kan upprätthålla önskade förhållanden så att mögelrelaterade problem elimineras. 

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land