Ice image.jpg

Is- och frostbildning

Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

På grund av skillnaden i vatteninnehåll mellan omgivningens luft och luften i kylförrådet, kan problem med is och frost accelerera när fuktmättad uteluft tar letar sig in. Luftfuktigheten bildar kondens som i den kalla miljön ger upphov till is, snö, frost och dimma.

IceDry – förebygger isbildning

Munters teknologi kontrollerar luftfuktigheten och förebygger isbildning i frysar, kallförråd och på väggar och golv. Varorna fryses ned snabbare och det krävs betydligt färre avfrostningar; hala golv och dimma kring lastkajen och i kallförråden elimineras samtidigt som produktkvaliteten säkerställs.

munters icedry video

Awards

   

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.