Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Poultry house

Fodereffektivitet

Fodereffektivitet medför optimerad vinst för uppfödare.

Utgifter för foder är en av lantbrukarens största utgifter och utgör ca 60-70% av den totala produktionskostnaden. Produktionskostnaden påverkas av klimatkontrollens prestanda genom fodereffektiviteten. Det finns ett explicit samband mellan upprätthållandet av en korrekt inomhusmiljö, utan temperaturfluktuationer och optimerad fodereffektivitet. Även den minsta förändring i fodereffektivitet, vid ett  foderpris vilket som helst, kan ha en avsevärd inverkan på de finansiella marginalerna.

Munters utvecklar och tillverkar energieffektiva klimatkontrollanläggningar för optimal tillväxt och utveckling av fjäderfä-, gris- och mjölkproduktion. Med ett brett utbud av produkter och användningsområden, kan vi skapa det perfekta klimatet för bondens specifika behov. Våra klimatkontrollanläggningar har skapat tillväxt och utveckling åt många lantbrukare och uppfödare över hela världen.

Munters produktportfölj består av energieffektiva fläktar för luftutsug och – cirkulation, evaporativa kyldynor, luftintag, värmare för att förhindra temperaturfluktuationer mellan dag och natt, ljusfilter och luftrenare för begränsning av ammoniakutsläpp. Hjärtat i varje klimatanläggning består av en klimatkontroll som styr driften av all klimatkontrollsutrustning.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land