Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Disease prevention in livestock

Sjukdomar hos djur i kött, mjölk & äggproduktion

Utifrån producentens synvinkel utgör sjukdomar hos djur i kött- och ägg produktion ett hot mot gårdens ekonomi. Produktion och produktivitet kan påverkas kraftigt, då ett sjukt djur producerar mindre mjölk, ägg eller kött.

Okontrollerad ventilation kan leda till ohälsa med diverse sjukdomar bland kreaturen pga. drag, för låga temperaturer,  för hög luftfuktighet, köldknäppar, för höga halter av ammoniak samt aggressiva kemikalier i gödsel eller desinfektionsmedel.

Det finns dock sätt att förhindra att sjukdomar uppstår och sprids i ladugårdar och stallar. Ett tillslutet utrymme där protokoll för biosäkerhet efterföljs, utrustat med klimatkontrollanläggning, är ett effektivt sätt att undvika sjukdomar. En tillsluten byggnad reducerar också risken för att råttor och andra vilda djur tar sig in och sprider sjukdomar i djurbesättningen.

Från ett geografiskt perspektiv ökar djurhållning i grupp risken för att en grupp infekteras av en annan. Ett sätt att reducera den risken är användandet av skorstensfläktar, där frånluft rör sig uppåt. Ett annat alternativ är att filtrera bort damm och droppar som bär luftburna virus.

Munters hjälper till att reducera sjukdomar och hälsoproblem i boskap, genom användning av våra klimatkontrollanläggningar för att säkerställa ett perfekt klimat genom alla steg i djurproduktionen, upprätthålla produktivitet och undvika förluster.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.