Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Disease in greenhouse

Sjukdomar i växthus

Även om växthusodling minskar beroendet av utomhusklimatet, är växternas välmående ändå beroende av en lika komplex samling mikroklimatförhållanden inomhus. Nyckeln till bibehållen kvalitet, kvantitet och lönsamhet ligger i medvetenhet om dessa förhållanden, deras inverkan samt bibehållen kontroll av dem.

Trots att växterna skyddas från vädret utomhus, kan svåra förhållanden fortfarande uppstå inomhus utan adekvat kontroll: extrem värme och luftfuktighet kan hämma tillväxt, begränsa fruktproduktion och bidra till sjukdomsspridning. Särskilt som varianterna som odlas inomhus ofta är känsligare än sina tuffare utomhuskusiner, kan resultaten vara förödande.

Detta betyder att de förhållanden som underbygger sjukdom kan elimineras. Och det betyder att både behovet av kostsam och oönskad besprutning och bakterie- och svampkontroll, kan reduceras. För hög luftfuktighet kan leda till att vattendroppar bildas på bladen, som kan härbärgera och sprida sjukdom, medan för hög värme kan få frukten att skrumpna samt hindra tillväxt.

De goda nyheterna är att allt av det ovanstående kan förhindras:

  •  installation av luftvärmare och cirkulationsfläktar förhindrar kalla områden och luftlagerbildning i växthusluften, vilket reducerar risken för kondensation med angrepp av botrytis
  • extra utblåsfläktar skapar ytterligare ventilation som förhindrar extrema temperaturer och säkerställer adekvat CO2-koncentration
  • hög luftfuktighet kan undvikas med en kombination av cirkulationsfläktar, extraktionsfläktar och värmare.

Munters kan hjälpa dig reducera växthussjukdom och lösa produktivitetsproblem med våra klimatkontrollanläggningar, som säkerställer ett perfekt klimat genom alla stadier av växthusproduktion.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.