Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Corrosion

Korrosion

Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

Undvik korrosion med avfuktare

På de flesta platser runt om i världen ligger den relativa luftfuktigheten på över 75%. Genom att använda Munters utrustning, kan den relativa luftfuktigheten sänkas till  45-50% utan några som helst problem, och därigenom stoppa korrosion av stålytor. Detta kommer att dramatiskt minska skador och underhållskostnader.

Avfuktningstekniker för att förhindra korrosion har manga användningsområden, såsom skydd av försvarsutrustning, brokonstruktioner, elektronik- och halvledartillverkning, förvaring av reservdelar inom bilindustrin och i vattenverk.

Korrosionsskydd spelar också en viktig roll i vatten- och brand restaureringsbranschen.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land