Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
thinkstock - Condensation.jpg

Kondensering

När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

Munters avfuktningssystem skapar en atmosfär med låg luftfuktighet för att förhindra att kontaminering sker och för att minska bildning av mögel och mikrober. Användandet av Munters kondensavfuktare innebär minskat produktspill, minskad korrosion och minskad risk för byggnads- förfall.

Munters kondenskontroll enheter är den kostnadseffektiva lösningen på dessa typer av problem. 

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land