Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Piglets want good air quality

Luftkvalitet i djurstallar

För att maximera produktiviteten och förebygga sjukdomar i djurstallar, måste särskild uppmärksamhet ägnas åt luftkvaliteten. Även för människor som arbetar i lokalerna är luftkvalitet viktigt.

Syretillförsel och utförsel av skadliga gaser är lika viktigt som ventilation, uppvärmning och extra kylning under de varmaste perioderna. Gödkycklingar når inte sin fulla produktiva potential såvida de inte hålls i en klimatkontrollerad omgivning. På samma sätt kommer värphöns inte att producera samma mängd ägg med rätt vikt och skalstyrka, såvida inte klimatet kontrolleras. Även grisar har liknande behov av klimatkontroll, men då mer specifikt för luftkvalitetens skull, för att kunna prestera på bästa sätt under produktionsfasen.

Farmer working in the dairy barn

Munters kan med våra klimatkontrollsystem hjälpa dig att förbättra produktiviteten och undvika hälsoproblem i boskapsproduktion, säkerställa ett perfekt klimat i alla steg, bibehålla produktivitet och undvika förluster.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land