Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

We-Can-Help-IAQ.jpg

Luftkvalitet (för människors trivsel)

Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

Hälsoproblem kan uppstå kort efter att ha exponerats av dålig IAQ. Hyresgästerna kan plågas av kliande ögon, huvudvärk och trötthet. Långtidsexponering för dålig IAQ kan leda till kroniska luftvägssjukdomar som astma. På grund av detta har marknaden för avfuktningssystem styrts av oron över kvaliteten på inomhusluften samt energiförbrukning i kommersiella byggnader.

Ironiskt nog är en av de största orsakerna till IAQ-problem ändrade krav i inomhusmiljölagstiftningen, som kräver att en större andel uteluft förs in med ventilationen. På grund av detta står idag uteluftdelen i ventilationen för 80% av fuktbelastningen på avfuktare, vilket kan störa de befintliga A/C-systemens förmåga att hantera den ökade belastningen. Korrekt ventilation och avfuktning ger ekonomiska fördelar genom sänkta driftskostnader, bättre IAQ och ökad trivsel. Detta lämnar dock ingenjörer och ägare med utmaningen att hitta ett adekvat luftbehandlingssystem som kan tillhandahålla försörja byggnaden med mer ventilationsluft, enligt ASHRAE-standard 62 och uppdaterade byggnadsreglementen, utan att samtidigt öka driftskostnaderna.

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

För att klara de ökade ventilationskraven använder Munters två välbeprövade teknologier: energiåtervinning som eliminerar värmeslöseri och sorptionsavfuktare som placerar luftfuktigheten där ASHRAE trivs bäst. Kombinationen avfuktning och energiåtervinning ger Munters flera fördelar. En avfuktare från Munters avlägsnar fukt från luften med torkmedel, istället för kondensering med en kylspiral. Eftersom luften inte är mättad när den kommer in i byggnaden, håller sig ventilationskanalerna torra. ASHRAE erkänner vikten av torra ventilationskanaler i Standard 62, vilken kräver bibehållen luftfuktighet under 70% RH, för att undvika mikrobbildning. Kriteriet är mycket svårt att uppnå med kylbaserade luftbehandlingssystem, men med Munters hålls luftfuktigheten enkelt under kontroll i ventilationskanalerna, samtidigt som ASHRAE-riktlinjerna uppfylls.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.