Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Fakta om fukt

Är du en av Sveriges många villaägare som bor i ett hus med krypgrund? Då är det av största vikt att hålla den under uppsikt. Det är en riskkonstruktion där fuktproblem enkelt kan uppstå. Beroende på i vilket skede fuktproblemen upptäcks kan kostnaden variera kraftigt. Det bästa är naturligtvis att förebygga problem.

Under 1950-talet då småhus började byggas i stor skala, så byggdes en stor andel av dessa på krypgrunder. Redan tio år senare så upptäcktes fuktproblem. Trots  att detta var ett känt fenomen byggdes ungefär 210 000 hus på krypgrund mellan åren 1982-1991. Idag är det en av de vanligaste grundläggningarna för nyproducerade villor.

Anledningarna till det är många. Det finns förstås fördelar med krypgrunder. Konstruktionen är billig att bygga och det underlättar om man i framtiden vill bygga om. Vill du exempelvis flytta köket från ett rum till ett annat, så är det enkelt att gå ner i grunden, inspektera och flytta rören.

 


Vad är det som gör krypgrunden till en riskkonstruktion?

Problemet är att ett gammalt och beprövad byggnadssätt har anna- mats från föregångaren torpargrunden, men med nya material och ny teknik. Efter energikrisen i mitten på 70-talet kom krav på lufttätare och mer välisolerade bjälklag för att spara energi. Ju tätare hus, desto mindre mängd värme tränger ut, vilket naturligtvis är någonting positivt. Men det innebär också att krypgrunden är kallare än de gamla torpargrunderna. När fuktig luft kommer in i detta kalla utrymme så kondenserar den, precis som fukten kondenserar på en kall flaska från kylen som ställs ut en varm sommardag. Det är därför många problem uppstår när vädret växlar från kallt till varmt.
Men redan innan man kan se fukten med blotta ögat så kan den ställa till med problem genom att den påverkar material och orsakar korrosion och tillväxt av mikroorganismer.

Hur kan man förebygga fuktproblem?

Först och främst så gäller det att se till att man har en dränering som fungerar runt sitt hus. Dessutom är det viktigt att själv kontrollera grunden åtminstone två gånger per år. Då kan fel upptäckas innan skadorna blir för stora. Får en fukt skada pågå för länge kan dessutom inomhusmiljön påverkas negativt och därmed även de som bor i huset.

Sedan är det viktigt att ha kontroll på luftfuktigheten i krypgrunden. En billig investering är att köpa en trådlös hygrometer. Den kostar några hundralappar och kan enkelt installeras själv. På den kan du läsa av temperaturen och luftfuktigheten. Ligger den relativa fuktigheten (RH) så högt som på 70% och högre då ska man börja bli observant.  Det bästa sättet att bli av med fuktproblem är att hålla den relativa fuktigheten så låg att tillväxten av mikroorganismer inte är möjlig, under 70% relativ fuktighet.

Visar det sig att fuktproblem upptäcks, så bör du kontakta en specialist på fukt, helst en fuktskadeutredare som kan inspektera grunden och komma med förslag på åtgärder.

Beroende på hur långt gången fuktskadan är kan kostnaden ligga på allti-från 40  000 kronor till 350 000 kronor. Tänk på att fuktskador i krypgrunden inte omfattas av den klassiska villaförsäkringen, om de inte orsakats av läckage från vattenledningar. Arbetskostnaden omfattas däremot av ROT-avdraget.

Kontakta någon av våra återförsäljare

TECKEN PÅ SKADAD KRYPGRUND

Fukt 
Är grunden allmänt fuktig kan detta vara ett tecken på framtida skador.

Mikrobiell påväxt 
Missfärgningar eller synliga an-repp av mögel med mera på bjälklagets undersida är tecken på att grunden är för fuktig.

Lukt 
Mikrobiell lukt (lukt av jordkällare, mögel) i krypgrunden bör undersökas. Många gånger upptäcker villaägaren problemet först när bostadsutrymmet börjar lukta. Då är fuktskadan ett faktum och åtgärder bör vidtas omgående.

Så minskar du riskern för fuktproblem i ditt hus

  • Allt skräp och byggavfall i krypgrunden tas bort
  • Täck marken med ett avdunstningsskydd, till exempel åldersbeständig plastfolie. Detta gör att avdunstningen av fukt från marken minskar markant.
  • Se till att ytvatten inte rinner in i krypgrunden genom att till exempel förändra marklutningen mot huset eller förbättra dräneringen.
  • Bästa tid att själv kontrollera krypgrynden är sensommar eller tidig höst då den relativa fuktigheten i krypgrunden är som högst. 
  • Genom att montera en fuktmätare i krypgrunden kan man själv hålla koll på fuktnivån och om det finns behov av åtgärder. Fuktindikatorer finns att köpa i bygghandeln.
  • Misstänker du att det finns fuktskador i krypgrunden bör du kontakta en fukttekniker för att konstatera orsak och omfattning av skador.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.