Ställ en fråga!

Please let us help you!

For service requests regarding your existing Munters equipment, please click the "Your message" option below and cut and paste the following information with completed details.

Company:
Contact Name:
Phone:
Model of Unit:
Sales Order and/or Job #:
Unit Location (City/state or country if outside U.S.):
Nature of Request:

Your e-mail will be routed to the appropriate team within 24 business hours.

Stäng
Munters rotor performance check

Prestandakontroll för optimal drift

Hjärtat i Munters avfuktare är sorptionsrotorn. En prestandakontroll visar eventuella variationer och oregelbundenheter i rotorns prestanda som gör att du kan vidta nödvändiga åtgärder. Kontrollen omfattar en ingående okulärbesiktning som följs av en detaljerad diagnostisk kontroll. Inlopps- och utsläppsförhållanden, inklusive temperatur, relativ luftfuktighet och luftflöde mäts och matas in i Munters eget beräkningsprogram.

Fördelar

  • Kontrollerar kapaciteten för optimala driftförhållanden
  • Optimerar energieffektiviteten
  • Utvärderar och anpassar underhållsplaner och tidsscheman
  • Förutser och undviker kritiska kapacitetsfall

 

Munters Rotor Performance Check

Please let us help you!

For service requests regarding your existing Munters equipment, please click the "Your message" option below and cut and paste the following information with completed details.

Company:
Contact Name:
Phone:
Model of Unit:
Sales Order and/or Job #:
Unit Location (City/state or country if outside U.S.):
Nature of Request:

Your e-mail will be routed to the appropriate team within 24 business hours.