Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Bedrägeripolicy

Munters bedrägeripolicy är en vägledning för att upptäcka och förebygga bedrägeri mot Munters. Vi uppmuntrar till en uppförandekod genom att tillhandahålla riktlinjer och tilldela ansvar för utveckling av kontroller och hur utredningar genomförs. Misstänkta avvikelser kommer regelbundet att rapporteras till styrelsen.

Vilka omfattas av Policyn

Denna policy gäller alla avvikelser som rör både anställda och aktieägare, konsulter, byggare, försäljare, utomstående agenturer och andra parter med affärsrelationer med Munters.
Alla bedrägeriutredningar måste genomföras utan hänsyn till personens position, titel eller förhållande till Munters.

Exempel på bedrägeri

Frågor som bör rapporteras omfattar, men är inte begränsade till, personal som är inblandade i:

  • alla ohederliga handlingar och försök till bedrägeri;
  • förfalskningar eller ändringar i dokument eller konton;
  • förskingring av medel, förråd eller andra tillgångar;
  • oegentligheter i hanteringen eller rapporteringen av penning- eller finansiella transaktioner;
  • att dra fördel av sin ställning;
  • avslöja aktiviteter eller information för egen vinning;
  • att ta emot eller söka värden från tredje part i egenskap av officiellt ämbete eller uppdrag;
  • stöld av missbruk eller av egendom, lokaler eller tjänster.

Bedrägeripolicy

Alla ledningsgrupper ansvarar för att upptäcka och förebygga bedrägeri och andra avvikelser. Bedrägeri definieras som avsiktligt, felaktig nyttjande eller döljande av material, i syfte att förmå någon annan till aktion därav till sin egen nackdel.

Alla anställda ansvarar för att rapportera alla uppfattade avvikelser.

Att upptäcka och förebygga bedrägeri är ett ständigt pågående arbete för alla ledningar, som måste rapporteras och följas upp av Granskningskommittéer och lokala styrelsemöten.

Alla medlemmar i ledningen måste vara bekant med vilka sorters oegentligheter som kan förekomma i deras ansvarsområde, och vara beredd på alla indikationer på avvikelser.

Underlåtelse att rapportera misstanke om bedrägeri eller avvikelser kan leda till disciplinära åtgärder.

Varje upptäckt eller misstänkt avvikelse måste omedelbart rapporteras till CFO (Chief Financial Officer), som informerar CEO (Chief Executive Officer) och styrelsen. Rapporten kan också skickas direkt till CEO eller styrelseordföranden. Även anonyma rapporter accepteras.

Alla misstankar om bedrägeri ska omedelbart rapporteras till lämplig myndighet.

All personal på Munters måste samarbeta fullt ut med interna och externa utredningar. Underlåtelse att göra så kommer att leda till disciplinär åtgärd.

Munters kommer alltid att göra sitt yttersta, inklusive alla nivåer av juridiska åtgärder, för att återbörda medel som förlorats genom bedrägeri. All personal som är inblandad i bedrägerihandlingar kommer omedelbart att beläggas med disciplinära åtgärder – kanske till och med avskedas – och juridiska åtgärder.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.