Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

Miljö, Hälsa & Säkerhet

MH&S Policy

Munters har förbundit sig att upprätthålla en miljövänlig verksamhet som uppfyller alla krav. Vi arbetar ständigt för att kunna identifiera möjligheter till riskreduktion och vägar till en säkrare, hälsosammare och miljövänligare arbetsplats för våra anställda, kunder, grupper och miljön i allmänhet. Vi uppnår detta genom starkt ledarskap, lagarbete och en ständig strävan efter förbättring i allt vi gör.

 • Munters har förbundit sig att följa alla relevanta lokala miljö-, hälso- och säkerhetslagar.
 • Munters har förbundit sig att verka enligt ett skriftligt Miljö-, Hälso- och Riskhanteringssystem. Detta innehåller procedurer, program och listor över risker för att säkerställa att uppfyllande av lagar och att skador, incidenter och miljöförorening aktivt förebyggs.
 • Munters har förbundit sig att aktivt utbilda och träna alla Munters anställda om våra Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsprogram och – procedurer.

Styrning och uppföljning

Koncernledning

Årlig översyn av företagets hållbarhetsutveckling:

 • Årlig översyn av prestationer gentemot fastställda mål.
 • Upprättande av årliga MH & S-mål för det kommande året.
 • Se över och vid behov uppdatera policyn för MH & S.

Munters styrelse

 • Årlig presentation om Munters hållbarhetsarbete.

Munters produktionsenhet Global Operations

 • Årlig genomgång och översyn av hållbarhetsarbetet i Global Operations (på våren).
 • Kvartalsvis översyn av hållbarhetsarbetet på lokal och regional nivå.

Mål & Riktlinjer

Verksamhetschefen på varje fabrik ansvarar för att upprätta och nå relevanta mål för följande mål och riktlinjer:

 • Implementera ett Miljö-, Hälso- & Riskhanteringsprogram.
 • Ständigt arbete mot förbättringar med hjälp av en Riskaspektlista för Verksamheten.
 • Minskning av registrerade skador med 10% (t.ex. uppsöka vård, förlorade arbetsdagar, arbetsbegränsning).
 • Minska energislöseri och göra fabriken och processerna effektivare (t.ex. elektricitet).
 • Minska vattenkonsumtion och/eller slöseri i fabriken och processer (minska, återanvända eller skapa).
 • Minska avfall som skickas till soptippar (minska, återanvända eller skapa).

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.