Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Mål och måluppfyllnad

RESURSEFFEKTIVITET

Energieffektivitet 

Elkonsumtionen i våra produktionsanläggningar ska minska kontinuerligt. (MWh/produktionsvärde Tkr)

1,11%

Utfall 2017: 1,15%

 

Grön el

Andelen el från förnybara källor i våra produktionsanläggningar ska öka kontinuerligt.

 

31%

Utfall 2017: 29%

 

Återvinningsgrad

Andelen avfall som återanvänds eller återvinns av totala mängden avfall ska öka kontinuerligt.

 

59%

Utfall 2017: 57%

 

Medarbetarnas bedömning

Andel i procent av Munters medarbetare som i medarbetarundersökningen anser att Munters är ett hållbart och miljömässigt ansvarsfullt företag. Målet är 100 procent.

 

96%

Nytt mättal

Miljöböter

Erhållna miljöböter till följd av brister i efterlevande av lagar och föreskrifter på miljöområdet. Målet är att inte ha några sådana böter

0 SEK

Utfall 2017: 0 SEK

 

Sustainable Development Goals (SDG) for Resource Efficiency

De aktiviteter som Munters genomför inom området resurseffektivitet stödjer följande områden inom FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Globala-mal-SV.png

 

AVSVARSFULLT FÖRETAGANDE 

Uppförandekod för leverantörer

Våra största leverantörer står för 80 procent av inköpen. Målet för 2018 var att 66 procent av dessa skulle underteckna uppförandekoden, vilket uppnåddes.

66%

Nytt mättal

E-Utbildningen

Andel i procent av Munters tjänstemän som genomgått e-utbildningen kring vår uppförandekod och andra viktiga interna styrdokument. Mål 100 procent.

97% 

Nytt mättal

Medarbetarnas bedrömning

Andel i procent av Munters medarbetare som i medarbetarundersökningen uppgav att de anser att Munters är ett etiskt företag. Mål 100 procent.

97%

Nytt mättal

Visselblåsarfall

Antal visselblåsarfall via den externa rapporteringskanalen.

7

Nytt mättal

 

Sustainable Development Goals (SDG) for Responsible Business Practices

De aktiviteter som Munters genomför inom området ansvarsfullt företagande stödjer följande område inom FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Globala-mal-16.png

 

MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

Andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen kvinnor i arbetsstyrkan ska öka. Målet är 23 procent 2020 och 30 procent 2025.

20%

Utfall 2017: 18%

Kvinnliga ledare

Vi strävar efter att andelen kvinnliga ledare ska öka. Målet är 23 procent 2020 och 30 procent 2025.

20%

Utfall 2017: 17%

Total recordable incident rate* (TRIR)

Munters strävar efter att antalet olyckor i vår produktion ska minska kontinuerligt och vi mäter Total Recordable Incident Rate (TRIR).

3,4

Utfall 2017: 3,5

Medarbetarnas bedömning

Andel i procent av Munters medarbetare som i medarbetarundersökningen ansåg sig vara fria från diskriminering på jobbet. Mål 100 procent.

96%

Utfall 2017: 95%

* Antal olyckor där den anställde behövt uppsöka läkarvård multiplicerat med 200 000 dividerat med antal arbetade timmar.

 

Sustainable development goals (SDG) for People & Society

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

 

globala-mal-sociala.png

Läs mer om Munters stödjer de Globala Målen 2030

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.