Låt oss hjälpa dig

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

Mål och måluppfyllnad

RESURSEFFEKTIVITET

Energieffektivitet 

Elkonsumtionen i våra produktionsanläggningar ska minska kontinuerligt. (MWh/produktionsvärde Tkr)

1,11%

Utfall 2017: 1,15%

 

Grön el

Andelen el från förnybara källor i våra produktionsanläggningar ska öka kontinuerligt.

 

31%

Utfall 2017: 29%

 

Återvinningsgrad

Andelen avfall som återanvänds eller återvinns av totala mängden avfall ska öka kontinuerligt.

 

59%

Utfall 2017: 57%

 

Medarbetarnas bedömning

Andel i procent av Munters medarbetare som i medarbetarundersökningen anser att Munters är ett hållbart och miljömässigt ansvarsfullt företag. Målet är 100 procent.

 

96%

Nytt mättal

Miljöböter

Erhållna miljöböter till följd av brister i efterlevande av lagar och föreskrifter på miljöområdet. Målet är att inte ha några sådana böter

0 SEK

Utfall 2017: 0 SEK

 

Sustainable Development Goals (SDG) for Resource Efficiency

De aktiviteter som Munters genomför inom området resurseffektivitet stödjer följande områden inom FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Globala-mal-SV.png

 

AVSVARSFULLT FÖRETAGANDE 

Uppförandekod för leverantörer

Våra största leverantörer står för 80 procent av inköpen. Målet för 2018 var att 66 procent av dessa skulle underteckna uppförandekoden, vilket uppnåddes.

66%

Nytt mättal

E-Utbildningen

Andel i procent av Munters tjänstemän som genomgått e-utbildningen kring vår uppförandekod och andra viktiga interna styrdokument. Mål 100 procent.

97% 

Nytt mättal

Medarbetarnas bedrömning

Andel i procent av Munters medarbetare som i medarbetarundersökningen uppgav att de anser att Munters är ett etiskt företag. Mål 100 procent.

97%

Nytt mättal

Visselblåsarfall

Antal visselblåsarfall via den externa rapporteringskanalen.

7

Nytt mättal

 

Sustainable Development Goals (SDG) for Responsible Business Practices

De aktiviteter som Munters genomför inom området ansvarsfullt företagande stödjer följande område inom FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Globala-mal-16.png

 

MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

Andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen kvinnor i arbetsstyrkan ska öka. Målet är 23 procent 2020 och 30 procent 2025.

20%

Utfall 2017: 18%

Kvinnliga ledare

Vi strävar efter att andelen kvinnliga ledare ska öka. Målet är 23 procent 2020 och 30 procent 2025.

20%

Utfall 2017: 17%

Total recordable incident rate* (TRIR)

Munters strävar efter att antalet olyckor i vår produktion ska minska kontinuerligt och vi mäter Total Recordable Incident Rate (TRIR).

3,4

Utfall 2017: 3,5

Medarbetarnas bedömning

Andel i procent av Munters medarbetare som i medarbetarundersökningen ansåg sig vara fria från diskriminering på jobbet. Mål 100 procent.

96%

Utfall 2017: 95%

* Antal olyckor där den anställde behövt uppsöka läkarvård multiplicerat med 200 000 dividerat med antal arbetade timmar.

 

Sustainable development goals (SDG) for People & Society

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

 

globala-mal-sociala.png

Läs mer om Munters stödjer de Globala Målen 2030