Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Hållbarhetsagenda

Resurseffektivitet, Ansvarsfullt företagande och Människor ochsamhälle är delar av Munters hållbarhetsagenda. Här beskriver vi dem övergripande, för mer detaljer hänvisar vi till årsredovisningen.

Resurseffektivitet

1. Hållbara produkter och erbjudanden

Vi eftersträvar att erbjuda energioch resurseffektiva lösningar till våra kunder så att de kan minska sin miljöpåverkan.

2. En hållbar produktion

Vi minskar vår egen miljöpåverkan genom energi- och resurseffektiva produktionsanläggningar.

3. Hållbara transporter

Vi begränsar miljöpåverkan av de transporter vi använder oss av genom att välja alternativ med låga utsläpp och genom logistikplanering.

 

Ansvarsfullt företagande

4. En hållbar och lönsam verksamhet

Vi skapar värde för våra intressenter, såsom aktieägare och medarbetare, genom att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet

5. Affärsetik

Vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt, ärligt och laglydigt sätt. Sunda beslut och etiska val i vårt dagliga arbete bygger förtroende för varandra och hos våra kunder och samarbetspartners.

6.Samarbete med likasinnade

Vi kräver att våra samarbetspartners, såsom leverantörer och distributörer, efterlever motsvarande affärsetiska riktlinjer som vi själva har förbundit oss till.

 

Människor och samhälle

7. En rättvis oh inkluderande arbetsmiljö

Vi erbjuder en rättvis, säker och inkluderande arbetsplats för en arbetsstyrka som präglas av mångfald.

8. Samhällsengagemang

Vi har en dialog med våra intressenter och med de lokala samhällen där vi har verksamhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.