Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

Som framgick av Munters kallelse till årsstämman 2020 överlämnade regeringen den 30 mars 2020 en proposition med förslag till tillfälliga bestämmelser som ska utöka möjligheten för bolag att bl.a. ordna med förhandsröstning (s.k. poströstning) vid bolagsstämmor. Lagförslaget antogs av riksdagen den 3 april 2020 och trädde i kraft den 15 april 2020.

Munters erbjuder aktieägarna att utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Munters uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara införd i aktieboken och ha anmält sitt deltagande till stämman enligt vad som anges i kallelsen till årsstämman, använda ett särskilt formulär. Formuläret finner du här.

Det ifyllda formuläret måste vara Munters tillhanda senast den 30 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till bolaget per post till adress

Munters Group AB, ”Årsstämma 2020”,
c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm.

Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Observera att anmälan till stämman måste göras senast den 30 april 2020 även om aktieägaren väljer att förhandsrösta.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.