Aerosolavskiljning / Luftreningssystem

MAC luftrenare

MAC luftrenare

Ammoniak är en naturlig biprodukt vid djuruppfödning och som en följd av strängare miljölagstiftning ställs många uppfödare inför utsläppsgränser för ammoniak - särskilt när de vill utöka sin produktion. För att möjliggöra utökning av produktionen för uppfödare av slaktkycklingar eller gris i regioner där ammoniak restriktioner råder, har Munters utvecklat en luftrenare för detta ändamål.

  • 80% ammoniak reduktion i genomsnitt
  • Maximal ammoniak reduktion direkt från uppstart
  • Reduktion av damm
  • Inga igensatta filter
  • Effektiva droppavskiljare
  • Droppavskiljarna kan dras ut och tvättas utomhus
  • Enkelt underhåll
  • Användarvänligt

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land