Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Värmare / Direktverkande luftvärmare

GN95 luftvärmare

GN luftvärmare

  • 100% värmeutnyttjande med en nettovärmeeffekt om 75/95 kW
  • Korrosionsbeständig, för miljöer med starkt frätande gaser
  • Bränslealternativ: naturgas (metan) eller propan (LPG)
  • Elektrisk box med uttag för fjärrstyrning via en extern kontroller (finns som tillval)
  • Tändningstimer (fördröjning 0/60s) för fördröjd programmerad start av flera enheter vilket förhindrar överbelastning
  • Flera säkerhetsdetaljer som överhettningstermostat, lufttrycksbrytare och gastillförsel sensor

Alternativ

  • Termostat

Produktbeskrivning

Munters ambition att uppnå hållbara lösningar som ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder har föranlett introduktionen av GN luftvärmarserie med en netto värmeeffekt på 75/95kW. GN luftvärmare tillhör den nya generationen värmare vilka utformats för kostnadseffektiva uppvärmningslösningar som lämpar sig för en lång rad användningsområden, i synnerhet för djurhållning (kyckling och grisbesättningar) där frätande gaser förekommer. GN serien fungerar enligt principen direkteldad gasuppvärmning, där en kraftfull fläkt används för att dra luften igenom en förbränningskammare - där bränner är placerad. GN värmarna drivs med naturgas (metan) och propangas (LPG/GPL) vilket garanterar ett ren och säker förbränning med extremt låga utsläpp. GN värmarna är fullt automatiserade enheter utrustade med avancerad elektronisk kontrollenhet för brännaren och med en säkerhetsanordning som övervakar flamman och förhindrar att fel uppstår. Dessutom, den elektriska kontrollenheten ger möjlighet till olika driftsätt - manuell eller automatisk- med möjlighet till fjärranslutning genom en extern kontrollenhet (finns som tillval).

  • Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Värmeeffekt 93 kW
Värmeeffekt 80,189 kcal/h
Gasförbrukning naturgas 8.9 m3/h
Gasförbrukning gasol 5.3 kg/h
Gastryck gasol 30/50 mbar
Gastryck naturgas 20/25 mbar
Luftflöde 4,700 m3/h
Luftflöde 2,776 cfm
Gas anslutning 3/4 inch
Elförbrukning 650 W
Elektrisk anslutning 230/50 - 1 phase V\Hz
Vikt fullt utrustad värmare 34 kg

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land