Värmare / Direktverkande luftvärmare

GN luftvärmare

GN luftvärmare

Munters har som ambition att uppnå hållbara lösningar som ger våra kunder både ekonomiska och miljömässig fördelar. Med detta i åtanke introducerar vi den nya produktlinjen GN luftvärmare med en netto värmeeffekt på 75/95kW.

  • 100% värmeutnyttjande med en nettovärmeeffekt om 75/95 kW
  • Korrosionsbeständig, för miljöer med starkt frätande gaser
  • Bränslealternativ: naturgas (metan) eller propan (LPG)
  • Elektrisk box med uttag för fjärrstyrning via en extern kontroller (finns som tillval)
  • Tändningstimer (fördröjning 0/60s) för fördröjd programmerad start av flera enheter vilket förhindrar överbelastning
  • Flera säkerhetsdetaljer som överhettningstermostat, lufttrycksbrytare och gastillförsel sensor

Jämför produkter i GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land