Tillgänglig i

Finland, Korea, Thailand, Portugal, Japan, Singapore, Australia, Belgium, Brazil, China, Denmark, France, India, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, U.A.E., United Kingdom, Argentina, Bahrain, Chile, Israel, Kuwait, Serbia and Montenegro (Former), Oman, Pakistan, Austria, Belarus, Bolivia, Bulgaria, Croatia, CY, Czech Republic, Egypt, Greece, Hungary, Iceland, Latvia, Luxembourg, Norway, Philippines, Romania, Slovakia, Slovenia, SZ, Tunisia, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia

 

Värmare / Direktverkande luftvärmare

GN luftvärmare

GN luftvärmare

Munters har som ambition att uppnå hållbara lösningar som ger våra kunder både ekonomiska och miljömässig fördelar. Med detta i åtanke introducerar vi den nya produktlinjen GN luftvärmare med en netto värmeeffekt på 75/95kW.

  • 100% värmeutnyttjande med en nettovärmeeffekt om 75/95 kW
  • Korrosionsbeständig, för miljöer med starkt frätande gaser
  • Bränslealternativ: naturgas (metan) eller propan (LPG)
  • Elektrisk box med uttag för fjärrstyrning via en extern kontroller (finns som tillval)
  • Tändningstimer (fördröjning 0/60s) för fördröjd programmerad start av flera enheter vilket förhindrar överbelastning
  • Flera säkerhetsdetaljer som överhettningstermostat, lufttrycksbrytare och gastillförsel sensor

Jämför produkter i GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land