Värmare / Direktverkande luftvärmare

GAlp125 Hängande luftvärmare

GAlp luftvärmare

  • 100% värmeutnyttjande
  • Färdig att anslutas till en rumstermostat
  • Lätt att installera och använda
  • För installation utomhus eller i växthus med automatisk vattentillförsel (UNI EN 12669:2003)
  • Ytterhölje och förbränningskammare i rostfritt stål
  • Drivs med Naturgas eller Propangas
  • Dubbla säkerhetsventiler för avstängning av gastillförseln
  • Säkerhetsbrytare som förhindrar överhettning

Alternativ

  • Termostat

Produktbeskrivning

GAlp hängande luftvärmare möjliggör kostnadseffektiva lösningar för en

mängd olika användningsområden som exempelvis växthus, fjäderfähus och

andra byggnader för djurhållning.

  • Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Värmeeffekt 125 kW
Värmeeffekt 107,650 kcal/h
Gasförbrukning naturgas 13.21 m3/h
Gasförbrukning gasol 8.70 kg/h
Gastryck gasol 30 to 50 mbar
Gastryck naturgas 20 to 25 mbar
Luftflöde 6,000 m3/h
Luftflöde 3,560 cfm
Elförbrukning 230 W
Vikt hos fullt utrustad värmare 69.5 kg

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land