Värmare / Direktverkande luftvärmare

GAlp luftvärmare

GAlp luftvärmare

GAlp hängande luftvärmare möjliggör kostnadseffektiva lösningar för en

mängd olika användningsområden som exempelvis växthus, fjäderfähus och

andra byggnader för djurhållning.

  • 100% värmeutnyttjande
  • Färdig att anslutas till en rumstermostat
  • Lätt att installera och använda
  • För installation utomhus eller i växthus med automatisk vattentillförsel (UNI EN 12669:2003)
  • Ytterhölje och förbränningskammare i rostfritt stål
  • Drivs med Naturgas eller Propangas
  • Dubbla säkerhetsventiler för avstängning av gastillförseln
  • Säkerhetsbrytare som förhindrar överhettning

Jämför produkter i GAlp heater series

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land