Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Fläkt- och ljusfilter / Cirkulationsfläktar

Tempman kontrollenhet

Brisfläkt

  • 8 bladig propeller Hög Volym Låg Hastighets (HVLS) fläkt
  • Variabel hastighetsreglering
  • Extremt energi effektiv
  • Mycket hög m3/h /W
  • Mycket låg ljudnivå
  • Minskar värme stress hos djuren och förbättrar komforten
  • Främjar hälsosammare luftkvalitet, minskar bakterie- och ammoniakhalter
  • Enkel att installera både i nya eller befintliga byggnader

 

Produktbeskrivning

Kontrollenheten används i stallar där man önskar köra Brisfläkten med automatik baserat på en stabil temperatur.
Genom att använda den här kontrollenheten, så kan Brisfläktens hela kapacitet effektivt bemästras, och på så sätt säkra att luftcirkulationen under varma dagar är tillräcklig. På motsvarande sätt kan Tempman säkra att luftflödet under kalla dagar inte ger problem i stallet.

Tempman kontrollen har en funktion för inställning av temperatur vid vilken uppfödaren vill att Breezefan ska sätta igång. En annan inställning kan göras för att reglera hur snabbt fläkten reagerar i förhållande till temperaturstegring samt minimum resp. maximum hastighet för fläkten.


Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land