Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Fläkt- och ljusfilter / Evakueringsfläkt

TU800 skorstensfläkt

TU serien

 • Det klockformade luftintaget och konformade utblåset säkerställer mycket hög energieffektivitet
 • Utformad för att motstå extrem klimatpåverkan och solstrålning
 • Alla komponenter är tillverkade i korrosionsbeständigt material
 • Isolerat spjäll (butterflymodell) för tät tillslutning när fläkten inte används
 • Patenterat klick-system ger kompakta transportvolymer och snabb montering på plats
 • Högeffektiv Munters Drive motor version finns tillgänglig som tillval

Alternativ

 • Fläktgaller
 • Spjällmotor
 • Dropptråg
 • Utloppsgaller
 • Isolering
 • Skyddsnät
 • Stormsats

Produktbeskrivning

Takmonterade utsugsfläktar TU från Euroemme® säkerställer en pålitlig drift under de krävande förhållanden som råder vid ventilation av slutna utrymmen för djurhållning. Under kalla och mindre varma perioder krävs mindre omfattande luftutsug

från djurhållningsutrymmen. Det är särskilt viktigt att ventilationen kan regleras och att det inte uppstår onödiga luftdrag ovanför djuren. Euroemme TU-fläktar uppfyller dessa krav. Takmonterade fläktar gör det möjligt att suga ut stillastående luft ovanför zonen där djuren uppehåller sig utan att det uppstår luftdrag i närheten av djuren. En annan fördel med takmonterade fläktar är att de fungerar som ett reservsystem för ventilationen vid strömavbrott. Vid ett strömavbrott kan

TU-fläktarnas vridspjäll och luftintagen öppnas med batteridrivning. Därmed skapas en naturlig ventilation som förhindrar att djuren drabbas av syrebrist.

 • Teknisk specifikation
 • Nerladdningar
 • Bilder
Std model
Propellerdiameter 800 mm
Motorstorlek 430 W
Luftflöde vid 0 Pa 19,820 m3/h
Luftflöde vid 20 Pa 18,290 m3/h
Luftflöde vid 40 Pa 16,730 m3/h
Specifik prestanda vid 0 Pa 33.0 m3/wh
Munters Drive model
Propellerdiameter 800 mm
Motorstorlek 630 W
Luftflöde vid 0 Pa 20,653 m3/h
Luftflöde vid 20 Pa 19,364 m3/h
Luftflöde vid 40 Pa 18,244 m3/h
Specifik prestanda vid 0 Pa 34.0 m3/wh

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land