Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Fläkt- och ljusfilter / Cirkulationsfläktar

EDC serien

EDC serien

Munters har som ambition att uppnå hållbara lösningar som ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder. Med detta synsätt som grund tillsammans med det europeiska ErP direktivet, introducerar vi den nya Euroemme® EDC-HE serie luftblåsare.

  • Medlem i den väl beprövade Euroemme fläkt familjen
  • Hög luftflödeskapacitet och hög effektivitet (EDC HE fläktar)
  • Låg energiförbrukning vilket resulterar i lägre energikostnader (EDC HE fläktar)
  • Direktdriftssystem
  • Förbättrar inomhusluften i stallar och växthus genom att förhindra stillastående luft och kondensering
  • Snabb och enkel installation

Jämför produkter i EDC Fans

Euroemme® EDC24GH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inch

Euroemme® EDC18 Air blower

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 inch

Euroemme EDC18HE Air circulator

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 inch

Euroemme® EDC24 Air blower

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 inch

Euroemme EDC24HE Air circulator

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 inch

inch 0
2
5
7
10
12
14
17
19
22
24
  • Nedladdningar
Fil Filtyp Storlek
AGH_Use and maintenance_EDCHE.pdf PDF 3,33 MB

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land