Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Klimatsystem - temperatur och fukt

MX2 Plus Klimatsystem

MX² Plus Climate System

 • Flexibelt - konfigureras med olika funktioner
 • Energioptimerad lösning
 • Tar liten plats - enkel installation
 • Bara EN leverantör och servicepartner
 • En CE-märkning för hela systemet
 • Climatix kontrollsystem
 • El-/ånga-/gasregenerering som tillval
 • Komplett dokumentation vid beställning

Alternativ

 • Alarm
 • Förbigång (bypass)
 • Spjäll
 • Daggpunktssensor
 • Kanalanslutet luftintag
 • Kapacitetsförhöjande sektor
 • Energibesparingssektor
 • Extern kontroll
 • Extern givare
 • F7 filterboxpanel
 • Fodergodkänd behållare (G4+F7)
 • Reglersystem för befuktning med alarm och display
 • Isolerad tilluftskanal
 • spegelvänd
 • Modbus eller BACnet-kontroller
 • Inställning för multipla luftflöden
 • Efterfilter
 • Förvärmare
 • Frekvenskontrollerad processfläkt
 • Fjärrkontroll via extern kontrollpanel
 • Fjärravstängning
 • Inneslutning i rostfritt stål
 • Pekskärm
 • Kommunikation via Modbus, BACnet eller Lon
 • Filter M5, G4 eller G4/F7 kombination
 • Sensorer (RH, absolut och låg daggpunkt)

Produktbeskrivning

Kärnan i MX² Plus klimatsystem är Munters nya och effektiva
avfuktare MX². Beroende på kundens behov och krav, kan
systemet anpassas med moduler för reglering av både
temperatur och fukt.

MX² Plus klimatsystem konfigureras enkelt med för- och/eller
efterbehandlingsmoduler för befuktning, kyla, värme och
filtrering.

Systemet byggs och testas i vår fabrik. Därefter levereras det
på ram i moduler för enkel montering och inkoppling på plats.

Direktiv 2009/125/EC
Användarhandboken kan användas för identifiering av olika delar av aggregatet. Ytterligare instruktioner och särskilda kundspecifika monteringsanvisningar finns i mappen med teknisk dokumentation som följer med aggregatet.

 • Nerladdningar

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land