Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

MLT800L

MLT Sorptionsavfuktare

 • Liten golvyta
 • Hög luftflödeskapacitet
 • Energisnål med inbyggd värmeåtervinning
 • Tätslutande värmetåliga rotorkåpor i härdplast
 • Avfuktar effektivt från -20ºC till +40ºC.
 • Lätt att installera

Alternativ

 • Reglersystem för befuktning med alarm och display
 • Inneslutning i rostfritt stål
 • Filteralarm
 • Räkneverk (för driftstimmar)
 • Rotoravbrottsalarm (se RH98 datablad)

Produktbeskrivning

MLT800L med luftkyld kondensor är en sorptionsavfuktare med låg energiförbrukning som effektivt avfuktar luft i slutna utrymmen. Avfuktningsaggregatet är konstruerat så att utgående våtluft först passerar genom en kondensorcell och återförs sedan i en sluten krets som regenereringsluft tillbaka till rotorenheten. Genom att våtluftens temperatur sänks under dess daggpunkt med hjälp av kylluft från omgivningen sker kondensering. Kondensorvärmet leds bort eller används i anläggningen. Materialet för komponenter i regenereringskretsen är rostfri plåt och värmetålig härdplast. Avfuktarens korrosionsskydd är optimerat genom att stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.

Den elektriska utrustningen motsvarar MLT-seriens standard. MLT-L-seriens avfuktare med luftkylda kondensorer tillverkas enligt de harmoniserade europeiska standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE märkning.
 

 • Teknisk specifikation
 • Nerladdningar
Processluft
Nominellt luftflöde 800 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Regenereringsluft
Nominellt luftflöde 155 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck
Kondensor
Nominellt luftflöde 1250 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Kondenspump
Max pump distans (horisontell)
Max pump distans (vertikal)
Sensibel värme 3.2 kW
Effekt, fläkt 1.1 kW
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas)
Värmeeffekt
Total effekt 6.67 kW
Total effekt (elektrisk)
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 20.5 A
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Ånga/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 20.5 A
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Ånga/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz 11.9 A
380V 3-50Hz Ånga/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk 11.7 A
400V 3-50Hz Ånga/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk 11.6 A
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-60Hz Ånga/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Ånga/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Ånga/Gas
500V 3-50Hz
Max arbetstryck ånga
Ångförbrukning
Gasförbrukning
Naturgas- Gastryck
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor
Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde +0 / +25 °C
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral) IP54
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna 74 dB(A)
Filterklass G3
Mått
L x B x H 1500 x 590 x 1305 mm
Nettovikt 214 kg
Anslutning torrluft 160 mm
Våtluft 250 mm
Produktblad (1,33 MB)

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land