Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

MLT350

MLT Sorptionsavfuktare

 • Liten golvyta
 • Hög luftflödeskapacitet
 • Energisnål med inbyggd värmeåtervinning
 • Tätslutande värmetåliga rotorkåpor i härdplast
 • Avfuktar effektivt från -20ºC till +40ºC.
 • Lätt att installera

Alternativ

 • Reglersystem för befuktning med alarm och display
 • Luftkyld kondensor
 • Räkneverk (för driftstimmar)
 • Inneslutning i rostfritt stål
 • Modernt Climatix kontrollsystem

Produktbeskrivning

MLT350 är en sorptionsavfuktare med mycket låg energiförbrukning som används för att avfukta stora luftflöden. MLT-seriens avfuktare är konstruerade så att hela luftbehandlingen sker i en sluten rotorenhet. Denna har tätslutande rotorkåpor i värmetålig härdplast med väl avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftflöde – avfuktning, regenerering och värmeåtervinning. Hållfasthet, formbarhet och korrosionsskydd är optimerade genom att avfuktarens stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.

Den elektriska utrustningen följer standarden EN 60204 (IEC204). Elkomponenterna monterade på samlingsskenor är utförda i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneras för spänningar upp till 690 V och 60 °C omgivningstemperatur.
MLT-seriens avfuktare tillverkas enligt de harmoniserade europeiska standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE märkning.

 • Teknisk specifikation
 • Nerladdningar
Processluft
Nominellt luftflöde 350 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Regenereringsluft
Nominellt luftflöde 67 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Kondensor
Nominellt luftflöde
Tillgängligt statiskt tryck
Kondenspump
Max pump distans (horisontell)
Max pump distans (vertikal)
Sensibel värme
Effekt, fläkt
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas)
Värmeeffekt
Total effekt 2.05 kW
Total effekt (elektrisk)
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas
220V 1-50Hz 9.9 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 9.5 A
230V 3-50 Hz Ånga/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz 9.2 A
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Ånga/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Ånga/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk
400V 3-50Hz Ånga/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-60Hz Ånga/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Ånga/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Ånga/Gas
500V 3-50Hz
Max arbetstryck ånga
Ångförbrukning
Gasförbrukning
Naturgas- Gastryck
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor
Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde -20 / +40 °C
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral) IP54
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna 61 dB(A)
Filterklass G3
Mått
L x B x H 513 x 410 x 910 mm
Nettovikt 53 kg
Anslutning torrluft 125 mm
Våtluft 80 mm

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land