Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

MLT1400L

MLT Sorptionsavfuktare

 • Liten golvyta
 • Hög luftflödeskapacitet
 • Energisnål med inbyggd värmeåtervinning
 • Tätslutande värmetåliga rotorkåpor i härdplast
 • Avfuktar effektivt från -20ºC till +40ºC.
 • Lätt att installera

Alternativ

 • Reglersystem för befuktning med alarm och display
 • Inneslutning i rostfritt stål
 • Filteralarm
 • Räkneverk (för driftstimmar)
 • Rotoravbrottsalarm (se RH98 datablad)

Produktbeskrivning

MLT1400L med luftkyld kondensor är en sorptionsavfuktare med låg energiförbrukning som effektivt avfuktar luft i slutna utrymmen. Avfuktningsaggregatet är konstruerat så att utgående våtluft först passerar genom en kondensorcell och återförs sedan i en sluten krets som regenereringsluft tillbaka till rotorenheten. Genom att våtluftens temperatur sänks under dess daggpunkt med hjälp av kylluft från omgivningen sker kondensering. Kondensorvärmet leds bort eller används i anläggningen. Materialet för komponenter i regenereringskretsen är rostfri plåt och värmetålig härdplast. Avfuktarens korrosionsskydd är optimerat genom att stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.

Den elektriska utrustningen motsvarar MLT-seriens standard. MLT-L-seriens avfuktare med luftkylda kondensorer tillverkas enligt de harmoniserade europeiska standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE märkning.

 • Teknisk specifikation
Processluft
Nominellt luftflöde 1400 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 300 Pa
Regenereringsluft
Nominellt luftflöde 254 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck
Kondensor
Nominellt luftflöde 1250 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Kondenspump
Max pump distans (horisontell)
Max pump distans (vertikal)
Sensibel värme 5.1 kW
Effekt, fläkt 1.1 kW
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas)
Värmeeffekt
Total effekt 9.92 kW
Total effekt (elektrisk)
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 29.8 A
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Ånga/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 29.4 A
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Ånga/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz 17.2 A
380V 3-50Hz Ånga/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk 16.9 A
400V 3-50Hz Ånga/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk 16.6 A
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-60Hz Ånga/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Ånga/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Ånga/Gas
500V 3-50Hz
Max arbetstryck ånga
Ångförbrukning
Gasförbrukning
Naturgas- Gastryck
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor
Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde +0 / +25 °C
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral) IP54
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna 80 dB(A)
Filterklass G3
Mått
L x B x H 1500 x 590 x 1405 mm
Nettovikt 232 kg
Anslutning torrluft 200 mm
Våtluft 250 mm

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land