Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

ML23

ML- serien Avfuktare

  • Avfuktar effektivt från -20ºC till +40ºC.
  • Energisnål med inbyggd värmeåtervinning.
  • Tätslutande värmetåliga rotorkåpor i härdplast.
  • Avfuktar till låga daggpunkter.
  • Lätt att installera.

 

Produktbeskrivning

ML23 sorptionsavfuktare med Climatix styrsystem används för att effektivt avfukta luft till låga vatteninnehåll.

ML-seriens avfuktare är konstruerade så att hela luftbehandlingen sker i en sluten rotorenhet. Denna har tätslutande rotorkåpor i värmetålig härdplast med väl avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftflöde - avfuktning, regenerering och värmeåtervinning. Hållfasthet, formbarhet och korrosionsskydd är optimerade genom att avfuktarens stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®. ML23 kan levereras med 3 olika regenereringsalternativ –
el, ånga eller gas.

Styrsystem är i enlighet med EN 60204 (IEC204) standard och är utrustad med ett antal larmfunktioner för komplett övervakning och styrning av avfuktningsprocessen.

ML-seriens avfuktare tillverkas i enlighet med harmoniserade Europeiska Standarder och är CE märkt.

  • Teknisk specifikation
  • Nerladdningar
Processluft
Nominellt luftflöde 2300 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 300 Pa
Regenereringsluft
Nominellt luftflöde 850 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 300 Pa
Kondensor
Nominellt luftflöde
Tillgängligt statiskt tryck
Kondenspump
Max pump distans (horisontell)
Max pump distans (vertikal)
Sensibel värme
Effekt, fläkt
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas)
Värmeeffekt
Total effekt
Total effekt (elektrisk) 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Ånga/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Ånga/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz 47.1 A
380V 3-50Hz Ånga/Gas 10.7 A
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk 45.3 A
400V 3-50Hz Ånga/Gas 10.7 A
415V 3-50Hz Elektrisk 44.0 A
440V 3-60Hz Elektrisk 41.9 A
415V 3-50Hz Ånga/Gas 10.7 A
440V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-60Hz Ånga/Gas 10.6 A
460V 3-60Hz 40.6 A
460V 3-60Hz Ånga/Gas 10.6 A
480V 3-60Hz 39.3 A
480V 3-60Hz Ånga/Gas 10.6 A
500V 3-50Hz
Max arbetstryck ånga 5 bar(g)
Ångförbrukning 12 g/s
Gasförbrukning 2.2 m3/h
Naturgas- Gastryck 20 - 30 mbar
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor 30 ppm
Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde -20 / +40 °C
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral) IP44
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna 76 dB(A)
Filterklass G3
Mått
L x B x H 1200 x 870 x 1790 mm
Nettovikt 320 kg
Anslutning torrluft 315 mm
Våtluft 200 mm

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land