Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

ML180L

ML- serien Avfuktare

  • Avfuktar effektivt från -20ºC till +40ºC.
  • Energisnål med inbyggd värmeåtervinning.
  • Tätslutande värmetåliga rotorkåpor i härdplast.
  • Avfuktar till låga daggpunkter.
  • Lätt att installera.

Alternativ

  • Räkneverk (för driftstimmar)
  • Reglersystem för befuktning
  • Inneslutning i rostfritt stål

Produktbeskrivning

ML180L med luftkyld kondensor är en sorptionsavfuktare som effektivt avfuktar luft i slutna utrymmen. Avfuktningsaggregatet är konstruerat så att utgående våtluft först passerar genom en kondensorcell och återförs sedan i en sluten krets som regenereringsluft tillbaka till rotorenheten. Genom att våtluftens temperatur sänks under dess daggpunkt med hjälp av kylluft från omgivningen sker kondensering. Kondensorvärmet leds bort eller används i anläggningen. Materialet för komponenter i regenereringskretsen är rostfri plåt och värmetålig härdplast. Avfuktarens korrosionsskydd är optimerat genom att stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.

Den elektriska utrustningen motsvarar ML-seriens standard. ML-L-seriens avfuktare med luftkylda kondensorer tillverkas enligt de harmoniserade europeiska standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE märkning.

  • Teknisk specifikation
Processluft
Nominellt luftflöde 180 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Regenereringsluft
Nominellt luftflöde 67 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck
Kondensor
Nominellt luftflöde 650 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Kondenspump
Max pump distans (horisontell)
Max pump distans (vertikal)
Sensibel värme 1.4 kW
Effekt, fläkt 0.3 kW
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas)
Värmeeffekt
Total effekt 2.57 kW
Total effekt (elektrisk)
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Ånga/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz 11.7 A
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Ånga/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Ånga/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk
400V 3-50Hz Ånga/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-60Hz Ånga/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Ånga/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Ånga/Gas
500V 3-50Hz
Max arbetstryck ånga
Ångförbrukning
Gasförbrukning
Naturgas- Gastryck
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor
Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde +0 / +25 °C
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral) IP54
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna 75 dB(A)
Filterklass G3
Mått
L x B x H 1141 x 410 x 910 mm
Nettovikt 113 kg
Anslutning torrluft 125 mm
Våtluft 200 mm

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land