Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

ML180

ML- serien Avfuktare

 • Avfuktar effektivt från -20ºC till +40ºC.
 • Energisnål med inbyggd värmeåtervinning.
 • Tätslutande värmetåliga rotorkåpor i härdplast.
 • Avfuktar till låga daggpunkter.
 • Lätt att installera.

Alternativ

 • Luftkyld kondensor
 • Räkneverk (för driftstimmar)
 • Reglersystem för befuktning
 • Inneslutning i rostfritt stål
 • Modernt Climatix kontrollsystem

Produktbeskrivning

ML180 är en sorptionsavfuktare som används för att effektivt avfukta luft till låga fuktinnehåll. ML-seriens avfuktare är konstruerade så att hela luftbehandlingen sker i en sluten rotorenhet. Denna har tätslutande rotorkåpor i värmetålig härdplast med väl avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftflöde - avfuktning, regenerering och värmeåtervinning. Hållfasthet, formbarhet och korrosionsskydd är optimerade genom att avfuktarens stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.
Den elektriska utrustningen följer standarden EN 60204 (IEC204). Elkomponenterna monterade på samlingsskenor är utförda i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneras för spänningar upp till 690 V och 60 °C omgivningstemperatur. ML-seriens avfuktare tillverkas enligt de harmoniserade europeiska standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE märkning.

 • Teknisk specifikation
 • Nerladdningar
Processluft
Nominellt luftflöde 180 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Regenereringsluft
Nominellt luftflöde 67 m3/h
Tillgängligt statiskt tryck 200 Pa
Kondensor
Nominellt luftflöde
Tillgängligt statiskt tryck
Kondenspump No
Max pump distans (horisontell)
Max pump distans (vertikal)
Sensibel värme
Effekt, fläkt
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas)
Värmeeffekt
Total effekt 2.05 kW
Total effekt (elektrisk)
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas
220V 1-50Hz 9.9 A
220V 1-60Hz 9.9 A
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 9.5 A
230V 3-50 Hz Ånga/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz 9.2 A
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Ånga/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Ånga/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk
400V 3-50Hz Ånga/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-50Hz Ånga/Gas
440V 3-60Hz Ånga/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Ånga/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Ånga/Gas
500V 3-50Hz
Max arbetstryck ånga
Ångförbrukning
Gasförbrukning
Naturgas- Gastryck
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor
Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde -20/+40 °C
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral) IP54
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna 61 dB(A)
Filterklass G3
Mått
L x B x H 513 x 410 x 910 mm
Nettovikt 53 kg
Anslutning torrluft 125 mm
Våtluft 80 mm

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land